Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Η πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 έχει πλέον προκαλέσει αναστάτωση στην προσωπική, επαγγελματική και οικογενειακή ζωή όλων μας, στην Ελλάδα και σε ολόκληρο σχεδόν τον κόσμο.

Γνωρίζω πολύ καλά ότι όλοι οι εργαζόμενοι της ΕΑΔ, χρειάστηκε να αναπροσαρμόσουν τους καθημερινούς ρυθμούς τους, την προσωπική ζωή τους και τον τρόπο διεκπεραίωσης των ευθυνών που ο καθένας έχει αναλάβει τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο.

Με γνώμονα την προστασία της υγείας και της ασφάλειας όλων μας, με ευρηματικότητα και μεθοδική εργασία, καταφέραμε σε λίγα μόλις 24ωρα να μεταμορφώσουμε τον τρόπο που εργαζόμαστε. Όλοι μαζί, με σύνεση και νηφαλιότητα, πρέπει να διαχειριστούμε τις ανησυχίες μας και με υψηλό αίσθημα ευθύνης και επαγγελματισμό να συνεισφέρουμε στην εθνική προσπάθεια για τον περιορισμό του αρνητικού αντίκτυπου του COVID-19. Για το λόγο αυτό σας καλώ, εκ νέου, να εφαρμόζετε τις οδηγίες για την παροχή τηλεργασίας και να ενημερώνετε τακτικά τους Προϊσταμένους σας για την πρόοδο των εργασιών σας.

Δεν είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα και να γίνουν προβλέψεις για την εξέλιξη της πρωτόγνωρης κατάστασης που βιώνουμε. Ευελπιστούμε όμως, λαμβάνοντας υπόψη τις συντονισμένες προσπάθειες και την έγκαιρη ανάληψη πρωτοβουλιών από τα αρμόδια όργανα του κράτους, για τη λήψη προληπτικών μέτρων στην κατεύθυνση περιορισμούς της διασποράς του κορωνοϊού, στην όσο το δυνατόν συντομότερη επιστροφή στην τροχιά της προηγούμενης καθημερινότητάς μας.

Στην πρόκληση αυτή είμαστε όλοι αρωγοί, ο καθένας από το μετερίζι του, συμμετέχοντας ενεργά με όλες τις δυνάμεις μας.

Στο πλαίσιο αυτό θα ήθελα να σας ενημερώσω για τις άμεσες ενέργειες στις οποίες προέβη η Αρχή, πρωτίστως για την ασφάλεια των εργαζομένων της και στη συνέχεια για την εκπλήρωση της αποστολής της με στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας, ανταποκρινόμενη άμεσα στον ορατό κίνδυνο διασποράς του κορωνοϊού, με ασύμμετρες συνέπειες κυρίως στην ανθρώπινη ζωή και ακολούθως στην οικονομική.


Μέτρα προστασίας και ενημέρωσης:

 • Διενέργεια ειδικών απολυμάνσεων στα κτήρια της Αρχής στα οποία επισημάνθηκε από τους εργαζομένους περίπτωση τυχόν κρούσματος, είτε λόγω πιθανής επαφής με διαγνωσμένο κρούσμα, είτε λόγω επαφής με άτομο που τελούσε ήδη σε κατ΄ οίκον περιορισμό.
 • Σύσταση για κατ΄ οίκον περιορισμό των περιπτώσεων αυτών σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ και την παρέλευση ασφαλούς χρονικού διαστήματος (14 ημέρες) πριν την επιστροφή στο χώρο εργασίας τους.
 • Προμήθεια υλικών ατομικής προστασίας: αρχικά γάντια και αντισηπτικά και στη συνέχεια ιατρικές μάσκες, στις ποσότητες που ήταν εφικτό, λόγω της μεγάλης ζήτησης αυτών των προϊόντων.
 • Κατανομή και διανομή αυτών σε όλα τα κτήρια της Αρχής.
 • Άμεση και συνεχή ενημέρωση των εργαζομένων, μέσω της πύλης του ανθρώπινου δυναμικού για όλες τις ανακοινώσεις του ΕΟΔΥ και τις σχετικές οδηγίες της Διοίκησης της Αρχής.
 • Άμεση και συνεχή ενημέρωση όλων των πολιτών, με αναρτήσεις στην ιστοσελίδα της Αρχής με θέμα: α) Ασφαλή Τηλεργασία (πρακτικές συμβουλές για εργοδότες και εργαζομένους) και β) Οδηγίες προστασίας από κακόβουλες πρακτικές επιτηδείων που εκμεταλλεύονται τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν λόγω της πανδημίας.

Οργανωτικές και Επιχειρησιακές πρωτοβουλίες:

 • Ένταξη της Αρχής, σε καθεστώς ειδικών συνθηκών λειτουργίας με εφαρμογή της τηλεργασίας, σε συνέχεια των σχετικών Π.Ν.Π., των εγκυκλίων του ΥΠΕΣ και των οδηγιών του ΕΟΔΥ.
 • Έκδοση λεπτομερών οδηγιών για την τηλεργασία, ώστε να διασφαλιστεί η όσο το δυνατόν καλύτερη παρακολούθηση των ροών εργασίας και των συμφωνημένων παραδοτέων (ΑΔΑ:ΩΣΟΘ46ΜΙΟΦ-Γ73).
 • Λειτουργία της Αρχής με προσωπικό ασφαλείας το οποίο εναλλάσσεται μεταξύ των στελεχών της Αρχής.
 • Ειδική πρόβλεψη στην ιστοσελίδα της Αρχής για δυνατότητα υποβολής καταγγελιών ηλεκτρονικά (24/7) και ανάρτηση στοιχείων επικοινωνίας με την Αρχή, ώστε οι πολίτες να συνεχίσουν να έχουν τη δυνατότητα υποβολής καταγγελιών και ενημέρωσης για τις υποθέσεις τους.
 • Παροχή οδηγιών για συνεργασίες μέσω τηλεφωνικών συσκέψεων και μέσω skype.
 • Όλοι οι εργαζόμενοι έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο τους και από την οικίας τους και έτσι ενημερώνονται άμεσα και λαμβάνουν γνώση όλων των οδηγιών και εντολών της Διοίκησης, αλλά και τυχόν απαντήσεων ή στοιχείων τα οποία πρέπει να επεξεργαστούν για τη διαχείριση των υποθέσεών τους.
 • Η Αρχή, συμμετέχοντας ως όργανο ελέγχου στην προσπάθεια για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού, άμεσα συγκρότησε κλιμάκια ελέγχου, παρέχοντας οδηγίες ως προς τη διαδικασία εξασφάλισης βεβαιώσεων μετακίνησης και ενημερώνοντας τις αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων, σε ενδεχόμενο εντοπισμού αστέγων, προκειμένου να παρέμβουν.
 • Στους Επιθεωρητές-Ελεγκτές που συμμετέχουν στη διενέργεια αυτών των ελέγχων προβλέφθηκε η δυνατότητα χορήγησης ατομικών μέτρων προστασίας και ταυτόχρονα εξεδόθη εγχειρίδιο ειδικών οδηγιών για τη διενέργεια των ελέγχων αυτών λόγω της ιδιαιτερότητάς τους.

Τέλος, θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους καλή δύναμη με την πεποίθηση ότι όλοι μαζί ενωμένοι θα ανταποκριθούμε επιτυχώς σε αυτή την ιστορική πρόκληση.