ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ

στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας

Στοιχεία Καταγγέλοντος

Αν επιθυμείτε ανώνυμη καταγγελία, αφήστε κενά τα παρακάτω πεδία

Καταγγελόμενος Φορέας

Επιπρόσθετα αρχεία

Αντίγραφο της αναφοράς θα αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση που καταχωρήσατε παραπάνω