Μετάβαση στο κυρίως περιεχόμενο
ENG | ΕΛ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ
στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας

Στοιχεία Καταγγέλλοντος


Καταγγελλόμενος Φορέας

Αφορά συγχρηματοδοτούμενο έργο;

Επιπρόσθετα αρχεία

Οδηγίες για αποστολή αρχείων μεγαλύτερων των 18MBΑντίγραφο της αναφοράς θα αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση που καταχωρήσατε παραπάνω