Η γη μορφή παζλ

H ΕΑΔ στην Προεδρία του Δικτύου Αρχών
για την Πρόληψη της Διαφθοράς

ΙΣΤΟΤΟΠΟΙ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Σύστημα Υποβολής Αιτήσεων

ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Πρώτη φορά συστήνεται στην Ελλάδα μια ενιαία και ανεξάρτητη αρχή, η οποία έχει τα απαιτούμενα εχέγγυα ανεξαρτησίας και αμεροληψίας, σύμφωνα με τις καλές διεθνείς πρακτικές και τις απαιτήσεις του διεθνούς δικαίου.

ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

Η Αρχή έχει ως αποστολή τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός πλαισίου συνεκτικών πολιτικών τόσο για τον εντοπισμό και την καταστολή πράξεων διαφθοράς όσο και για την πρόληψη κι αποτροπή αυτών.

ΕΛΕΓΧΟΣ

Κανένας έλεγχος δεν σταματά. Συνεχίζονται όλοι οι διενεργούμενοι έλεγχοι και ο ελεγκτικός μηχανισμός ενισχύεται με διευρυμένο πλαίσιο αρμοδιοτήτων. Για πρώτη φορά προβλέπονται εκτεταμένες αρμοδιότητες ελέγχων και των ιδιωτικών φορέων.

ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ

Η Αρχή δομείται σε τρεις βασικούς πυλώνες, εισάγοντας για πρώτη φορά στην Ελλάδα ένα ολοκληρωμένο οργανωτικό και επιχειρησιακό μοντέλο καινοτόμων δράσεων και πρακτικών για την ενίσχυση της διαφάνειας.

Οδηγός ασφαλούς συμπεριφοράς εργαζομένων σε Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων και Προνοιακές Δομές ΜΦΙ
Οδηγός Ασφαλούς Τηλεργασίας από την Ε.Α.Δ. και την ΕΛ.ΑΣ. / ΔΙ.Δ.Η.Ε.—Για εργοδότες
Οδηγός Ασφαλούς Τηλεργασίας από την Ε.Α.Δ. και την ΕΛ.ΑΣ. / ΔΙ.Δ.Η.Ε.—Για εργαζομένους
Τηλεοπτικό σποτ Εθνικής Πλατφόρμας Αθλητικής Ακεραιότητας
Η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος σύμμαχός σας στην Ασφαλή Πλοήγηση στο Διαδίκτυο
Κακόβουλο λογισμικό για κινητά