Επιλέξτε τη γλώσσα σας

 

Καταγγελία βίας ή παρενόχλησης στην εργασία (Mobbing) 

Καταγγελία που αφορά βία ή παρενόχληση στην εργασία σας σε φορέα του Δημοσίου (Υπουργική απόφαση ΔΙΔΑΔ/Φ.64/946/οικ. 858/2023/ΦΕΚ343/Β/26.01.2023)

 


Γενική Καταγγελία

Καταγγελία που δεν εμπίπτει στην παραπάνω κατηγορία (καταγγελία Mobbing) και είναι αρμοδιότητα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας