Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Έχετε προσφύγει για το θέμα στην υπηρεσία σας ή στον Συνήγορο του Πολίτη και έχει μεσολαβήσει διάστημα τουλάχιστον 3 μηνών χωρίς να έχουν γίνει ενέργειες;

 

ΝΑΙ


ΟΧΙ