Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Πειθαρχικές Υποθέσεις Φορέων του Δημοσίου
Πειθαρχικές Υποθέσεις Φορέων του Δημοσίου

Η λειτουργία της εφαρμογής διακόπηκε. Βάσει του άρθρου 27 του ν.4807/2021 καθίσταται υποχρεωτική η καταχώριση των στοιχείων της πειθαρχικής διαδικασίας/πειθαρχικών υποθέσεων στην εφαρμογή : https://e-peitharxika.aead.gr/

Καταγραφή Προόδου Υποθέσεων Πειθαρχικών Συμβουλίων
Καταγραφή Προόδου Υποθέσεων Πειθαρχικών Συμβουλίων

Η λειτουργία της εφαρμογής διακόπηκε. Βάσει του άρθρου 27 του ν.4807/2021 καθίσταται υποχρεωτική η καταχώριση των στοιχείων της πειθαρχικής διαδικασίας/πειθαρχικών υποθέσεων στην εφαρμογή : https://e-peitharxika.aead.gr/