Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

stratigiko sxedio ead 2023 2027 web cover

 

Στην από 21.03.2023 Συνεδρίαση του Συμβουλίου Διοίκησης εγκρίθηκε το Στρατηγικό Σχέδιο της Ε.Α.Δ. για τη χρονική περίοδο 2023-2027, με στόχο την αποτελεσματική υλοποίηση του έργου και τη διαρκή βελτίωση της επιχειρησιακής λειτουργίας της Αρχής.

Το Σχέδιο αναπτύσσει τη στρατηγική της Ε.Α.Δ., λαμβάνοντας υπόψη τις προκλήσεις της μετά πανδημίας εποχής, αλλά και τις ραγδαίες γεωπολιτικές εξελίξεις που επηρεάζουν τη χώρα. 

Τα στελέχη της Αρχής, με τη μακρόχρονη εμπειρία τους, συμμετείχαν στα διαδραστικά εργαστήρια που διοργανώθηκαν για τον σκοπό αυτό, συνεισφέροντας ενεργά στην κατάρτιση ενός συνεκτικού σχεδίου, διαμορφώνοντας μαζί με τη Διοίκηση τις στρατηγικές επιδιώξεις και τις προτεραιότητές του Οργανισμού για το μέλλον.