Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

EAD Ellada2 768px1


Δράση συνολικής δημόσιας δαπάνης 1.554.364,80€ υλοποιεί η ΕΑΔ στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου με έργα που έχει υποβάλλει στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και έχει εγκριθεί με α/α 16952 η οποία αφορά στην ενίσχυση της Εθνικής Υπηρεσίας κατά της Διαφθοράς, (συνολικής δημόσιας δαπάνης 12.451.260,36€).

Η δράση αποτελείται από δύο έργα και συγκεκριμένα:

 1. Έργο με τίτλο: «Δράσεις ανάπτυξης και εισαγωγής σύγχρονων μεθόδων, εργαλείων και ψηφιακών εφαρμογών, καθώς και κατάρτισης, πιστοποίησης & απόκτησης εξειδικευμένων δεξιοτήτων για την αποτελεσματικότερη πρόληψη και καταπολέμηση της διαφθοράς», συνολικής δημόσιας δαπάνης 1.442.764,80€.

     Το παρόν Έργο ειδικότερα περιλαμβάνει τα κάτωθι Υποέργα:

  1. Ανάπτυξη ενός περιεκτικού μεθοδολογικού πλαισίου για τη διενέργεια εγκληματολογικών ερευνών και υλοποίηση σχετικών δράσεων εκπαίδευσης και κατάρτισης,
  2. Ανάπτυξη εξωτερικού διαύλου αναφοράς προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου (Whistleblowers)
  3. Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 27001:2022 και
  4. Εξειδικευμένη κατάρτιση και χορήγηση επαγγελματικής πιστοποίησης σε τομείς προτεραιότητας για την πρόληψη και καταπολέμηση της διαφθοράς.
 1. Έργο με τίτλο: Υποέργα Τεχνικής Βοήθειας για την επιτάχυνση της υλοποίησης των επενδύσεων της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, συνολικής δημόσιας δαπάνης 111.600,00€.

      Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για υλοποίηση δύο Υποέργων:

  1. Ένα Υποέργο συμβούλου νομικής υποστήριξης για το σύνολο των επενδύσεων που θα υλοποιηθούν από την Ε.Α.Δ. με τη χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας, καθώς και
  2. Ένα προπαρασκευαστικό Υποέργο, το οποίο αφορά στη διενέργεια έρευνας/μελέτης για την αξιολόγηση των διαθέσιμων εναλλακτικών επιλογών ενιαίας φιλοξενίας των γραφείων της Ε.Α.Δ. στην Περιφέρεια Αττικής.

Σημειώνεται ότι, έχει ήδη εκκινήσει η υλοποίηση του δεύτερου Υποέργου (1ο Εργο) σχετικά με την Ανάπτυξη εξωτερικού διαύλου αναφοράς προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για τη λειτουργία μίας ασφαλούς ψηφιακής εφαρμογής, που θα επιτρέπει την ανώνυμη και αμφίδρομη επικοινωνία του πολίτη που επιθυμεί να υποβάλει μία καταγγελία, σχετικά με πληροφορίες που απέκτησε στο πλαίσιο των εργασιακών του δραστηριοτήτων και αφορούν σε παραβιάσεις του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η σύμβαση για το Υποέργο είναι συνολικού προϋπολογισμού 21.080,00€, έχει υπογραφεί στις 12/7/2023 και αναμένεται να ολοκληρωθεί σε δύο μήνες από την υπογραφή της.

Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU».

Greece 2.0 NextGeneration gr 1