3ο Φόρουμ Ακεραιότητας
Μιλώντας Με Έργα
the logo with title

3ο Φόρουμ ΑκεραιότηταςΕθνική Αρχή Διαφάνειας:
Μιλώντας με έργαthe invitation card


Δελτίο Τύπου

Εργασίες Φόρουμ

Πρόγραμμα Φόρουμ

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Διαφθοράς (9η Δεκεμβρίου) η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διοργανώνει κάθε χρόνο το ετήσιο Φόρουμ Ακεραιότητας (Integrity Forum). Μετά τα δυο πολύ επιτυχημένα Φόρα (1ο και 2ο) που προηγήθηκαν (2021 & 2022), η φετινή διοργάνωση ήρθε ως συνέχεια με στόχο αυτή η ετήσια συνάντηση να καθιερωθεί και να αποτελέσει αφορμή για μια σφαιρική ενημέρωση σχετικά με θέματα δημόσιας λογοδοσίας και διαφάνειας στη χώρα μας.

Το κεντρικό μήνυμα του φετινού Φόρουμ ήταν «Εθνική Αρχή Διαφάνειας: Μιλώντας με έργα». Στόχος ήταν να προβληθεί το έργο της Αρχής μέσα από συγκεκριμένους ελέγχους, να αναδειχθούν οι συνέργειες που αναπτύσσει η Εθνική Αρχή Διαφάνειας με άλλους ελεγκτικούς φορείς και να αναλυθεί ο συντονιστικός ρόλος της στην εθνική προσπάθεια για τη σταδιακή αλλαγή της νοοτροπίας στη χώρα μας και τη δημιουργία μιας κουλτούρας μηδενικής ανοχής στη διαφθορά.

Το Φόρουμ δομήθηκε στις παρακάτω Θεματικές Ενότητες:

1η Θεματική Ενότητα: «Ε.Σ.Ο.Ε.Λ.: Αποτελεσματικές Συνέργειες & Ελεγκτικό Έργο»: Κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης θεματικής αναδείχθηκε ο ρόλος και οι προκλήσεις του Εθνικού Συντονιστικού Οργάνου Ελέγχου και Λογοδοσίας (Ε.Σ.Ο.Ε.Λ.), του πρότυπου αυτού ελεγκτικού οργάνου, το οποίο συγκροτείται από 17 φορείς. Οι φορείς αυτοί δραστηριοποιούνται στον έλεγχο της δράσης των δημόσιων Οργανισμών και στην καταπολέμηση της απάτης, της διαφθοράς και της κακοδιοίκησης και προεδρεύει ο εκάστοτε Διοικητής της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.

2η Θεματική Ενότητα: «Μονάδα Επιθεωρήσεων & Ελέγχων: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας μιλά για το ελεγκτικό έργο της»:

Κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης θεματικής παρουσιάστηκαν χαρακτηριστικές υποθέσεις και συμπεράσματα από ελέγχους που έχουν διενεργηθεί από τη Μονάδα Επιθεωρήσεων και Ελέγχων της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (Θεματικοί Τομείς και έξι Περιφερειακές Υπηρεσίες της Αρχής, οι οποίες βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα, τη Λάρισα, την Τρίπολη, τις Σέρρες και το Ρέθυμνο).

3η Θεματική Ενότητα: «Πόθεν Έσχες: Επενδύοντας στην Ακεραιότητα & τη Λογοδοσία»:

Κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης θεματικής παρουσιάστηκαν ο νέος νόμος για το Πόθεν Έσχες, οι καινοτομίες που αυτός έφερε σε σχέση με το παλαιότερο νομοθετικό πλαίσιο και τα νέα θεσμικά όργανα που έχουν συσταθεί.

Παράλληλα, αναλύθηκε ο ρόλος της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας στους ελέγχους Πόθεν Έσχες και τυχόν προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η Αρχή. Παράλληλα, παρουσιάστηκαν κάποιες εμβληματικές υποθέσεις, τόσο μέσα από τη Γενική Διεύθυνση Ακεραιότητας και Λογοδοσίας της Αρχής, όσο και μέσω του αρμόδιου Υποτομέα της Μονάδας Επιθεωρήσεων και Ελέγχων.

Κατά τη διάρκεια του Φόρουμ παρουσιάστηκαν περισσότερες από 50 χαρακτηριστικές υποθέσεις ελέγχων που αφορούσαν σε πληθώρα τομέων της Δημόσιας Διοίκησης και άρα και της κοινωνίας (π.χ. υγεία, παιδεία, πρόνοια, περιβάλλον, τοπική Αυτοδιοίκηση, μεταφορές, οικονομία, εργασιακά θέματα, κοινωνική αλληλεγγύη, αθλητισμός, μετανάστευση). Επίσης, αναλύθηκαν τα συμπεράσματα των ελέγχων αυτών και σοβαρές πειθαρχικές ή/και ποινικές ευθύνες ή αλλαγή της της ελληνικής νομοθεσίας ή ακόμη και βελτίωση του τρόπου λειτουργίας και χρηστής διακυβέρνησης ενός φορέα/ μιας υπηρεσίας που προέκυψαν μετά από σχετικές προτάσεις της Εθνικής Αρχής διαφάνειας. Τις εργασίες του Φόρουμ παρακολούθησαν περισσότερα από 500 στελέχη του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Εργασίες ΦόρουμΈναρξη Εργασιών – Χαιρετισμοί1η Θεματική Ενότητα:
«Ε.Σ.Ο.Ε.Λ.:
Αποτελεσματικές Συνέργειες & Ελεγκτικό Έργο»

Αστυνομικός Διευθυντής Δημήτριος Λουκόπουλος, Διευθυντής Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας

Παρουσίαση κ. Λουκόπουλου

 

Υποστράτηγος Αριστοτέλης Πριόβολος, Διευθυντής Διεύθυνσης Οικονομικής Επιθεώρησης, Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας

Παρουσίαση κ. Πριόβολου 

 

Συνταγματάρχης (ΟΕ) Ματθαίος Παπαζίδης, Διευθυντής Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων, Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Παρουσίαση κ. Παπαζίδη

 

Γεώργιος Γεωργίου, Γενικός Διευθυντής Δημοσιονομικών Ελέγχων, Υπουργείο Οικονομικών

Παρουσίαση κ. Γεωργίου

 

Σπυριδούλα Πρεσβεία, Επίτιμος Αντιεισαγγελέας Εφετών, Προϊσταμένη Σώματος Επιθεώρησης & Ελέγχου Σωφρονιστικών Καταστημάτων, Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

Παρουσίαση κα Πρεσβεία
2η Θεματική Ενότητα:
«Μονάδα Επιθεωρήσεων & Ελέγχων:
Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας μιλά για το ελεγκτικό έργο της»

1ο Πάνελ
Παρουσίαση ελέγχων από Επικεφαλής Τομέων και Προϊστάμενων Περιφερειακών Υπηρεσιών

Νικόλαος Μπούρτζινος, Προϊστάμενος Τομέα Διαχείρισης Καταγγελιών & Παρακολούθησης Έργου των Τομέων της Μονάδας, Εθνική Αρχή Διαφάνειας 

Παρουσίαση

 

Παρουσιάσεις 2η Θεματική Ενότητα - 1ο Πάνελ

Παρουσίαση

2ο Πάνελ
Παρουσίαση ελέγχων από Επικεφαλής Τομέων και Προϊστάμενων Περιφερειακών Υπηρεσιών

Παρουσιάσεις 2η Θεματική Ενότητα - 2ο Πάνελ

3ο Πάνελ
Παρουσίαση ελέγχων από Επικεφαλής Τομέων και Προϊστάμενων Περιφερειακών Υπηρεσιών

Παρουσιάσεις 2η Θεματική Ενότητα - 3ο Πάνελ
3η Θεματική Ενότητα:
Πόθεν Έσχες:
Επενδύοντας στην Ακεραιότητα & τη Λογοδοσία»

Παρουσιάσεις 3η Θεματική Ενότητα - 1ο Πάνελ

Παρουσιάσεις 3η Θεματική Ενότητα - 2ο Πάνελ