Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Nsltr 1 ian apr 2021 big 1

Εκδόθηκε το Newsletter της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για την περίοδο Ιανουαρίου - Απριλίου 2021. Σκοπός της Αρχής είναι μέσα από την έκδοση αυτή να ενδυναμώσει περαιτέρω τα κανάλια επικοινωνίας της και να ενισχύσει την  εξωστρέφειά της. Καθιερώνοντας την έκδοση του Newsletter σε σταθερή βάση, η Ε.Α.Δ. ενημερώνει για τις πρωτοβουλίες, τις δράσεις και τις συνεργασίες της σε εγχώριο, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Επιδίωξή μας είναι η παρούσα έκδοση να αποτελέσει μια σύντομη, περιεκτική και στοχευμένη καταγραφή του πολυεπίπεδου έργου της Αρχής.

Μπορείτε να κατεβάσετε το newsletter από τον παρακάτω σύνδεσμο:

Newsletter Ιανουαρίου - Απριλίου 2021