Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Η Ε.Α.Δ. στο πλαίσιο σειράς διαδικτυακών σεμιναρίων (webinars) με θέμα:

 «Ακεραιότητα στον Ιδιωτικό Τομέα»

διοργανώνει το τέταρτο webinar που θα πραγματοποιηθεί  

την Τετάρτη 6.4.2022 και ώρα 12:00 – 13:30

με τίτλο:

«Δραστηριότητες Επιρροής: Το Ελληνικό Θεσμικό Πλαίσιο»

BI Lobbying 768px

Στο πλαίσιο του θεσμικού της ρόλου η Ε.Α.Δ. ανέλαβε την πρωτοβουλία για τη διοργάνωση σειράς πέντε διαδικτυακών σεμιναρίων (ενώ ένα έκτο θα είναι απολογιστικό), τα οποία ξεκίνησαν τον Οκτώβριο 2021 και θα ολοκληρωθούν το καλοκαίρι του 2022. Το συγκεκριμένο webinar είναι το τέταρτο και έχει ως κεντρικό άξονα την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του ιδιωτικού τομέα σε θέματα πρόληψης και καταπολέμησης της διαφθοράς.

Η άσκηση επιρροής αναγνωρίζεται διεθνώς ως νόμιμη πρακτική και ως πράξη συμμετοχής στην πολιτική ζωή μιας χώρας, καθώς στοχεύει στην εκπροσώπηση των συμφερόντων των πολιτών για την αποτελεσματική ενημέρωση των υπευθύνων λήψης αποφάσεων, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην υιοθέτηση και εφαρμογή κατάλληλων πολιτικών. Ωστόσο, οι δραστηριότητες άσκησης επιρροής μπορεί να λάβουν αρνητικό πρόσημο όταν ασκούνται χωρίς διαφάνεια και εμποδίζουν την ίση πρόσβαση των πολιτών στη διαδικασία διαμόρφωσης πολιτικών.

Τα ερωτήματα που θα συζητηθούν είναι:

  • Ποιες υποχρεώσεις δημιουργεί το νέο θεσμικό πλαίσιο για τους εκπροσώπους συμφερόντων και τους θεσμικούς φορείς;
  • Ποιες είναι οι απαιτήσεις διαφάνειας για τα πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητες επιρροής;
  • Ποιος ο ρόλος της Ε.Α.Δ. στην εφαρμογή του νόμου;
  • Πώς θα επιτυγχάνεται η συμμόρφωση;

Στελέχη της Ε.Α.Δ. και επαγγελματίες εκπρόσωποι συμφερόντων ενημερώνουν για την πρώτη προσπάθεια ρύθμισης των δραστηριοτήτων επιρροής στη χώρα μας.


Για να παρακολουθήσετε την Ημερίδα μπορείτε να κάνετε εγγραφή εδώ:

Click Here ZOOM Register White 1

Η εκδήλωση θα μεταδοθεί ζωντανά στο κανάλι της ΕΑΔ στο YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=w4xeQNYKC1s Click Here YT White


Σύντομος Χαιρετισμός:

Μάκης Βορίδης, Υπουργός Εσωτερικών

 

Εισηγητές Σεμιναρίου:

Άγγελος Μπίνης, Διοικητής, Εθνική Αρχή Διαφάνειας

Δρ. Αναστασία Σωτηροπούλου, Νομική Συνεργάτης του Διοικητή, Εθνική Αρχή Διαφάνειας

Ιωάννης Σταϊκούρας, Στέλεχος Γενικής Διεύθυνσης Ακεραιότητας & Λογοδοσίας, Εθνική Αρχή Διαφάνειας

Αυγή Οικονομίδου, Senior Advisor, Τομέας Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος και Ρυθμιστικών Πολιτικών, ΣΕΒ

Θεόδωρος Γεωργακόπουλος, Διευθυντής Περιεχομένου, διαΝΕΟσις

Γιώργος Φλέσσας, Senior Consultant

Στέφανος Λουκόπουλος, Διευθυντής / Συνιδρυτής, Vouli Watch

Συντονισμός Συζήτησης: Χρήστος Κούρτης, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Πολιτικών και Προτύπων Ακεραιότητας, Γενική Διεύθυνση Ακεραιότητας & Λογοδοσίας, Εθνική Αρχή Διαφάνειας


Επισυνάπτεται το Πρόγραμμα του Σεμιναρίου

Μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας (YouTube) ώστε να ενημερώνεστε για μελλοντικές μας εκδηλώσεις.