Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Η Ε.Α.Δ. στο πλαίσιο σειράς διαδικτυακών σεμιναρίων (webinars) με θέμα:

 «Ακεραιότητα στον Ιδιωτικό Τομέα»

διοργανώνει το δεύτερο webinar που θα πραγματοποιηθεί  

την Τετάρτη 15.12.2021 και ώρα 12:00 – 13:30

με τίτλο:

«Προγράμματα Συμμόρφωσης κατά της Δωροδοκίας:

Από την Υιοθέτηση, στην Εφαρμογή και την Παρακολούθηση»

Private Integrity 2 Bribery 768px 1

Κεντρικός Άξονας:

Στο πλαίσιο του θεσμικού της ρόλου η Ε.Α.Δ. ανέλαβε την πρωτοβουλία για τη διοργάνωση σειράς πέντε διαδικτυακών σεμιναρίων (ενώ ένα έκτο θα είναι απολογιστικό), τα οποία ξεκίνησαν τον Οκτώβριο 2021 και θα ολοκληρωθούν το καλοκαίρι του 2022. Το συγκεκριμένο webinar είναι το δεύτερο και έχει ως κεντρικό άξονα την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του ιδιωτικού τομέα σε θέματα πρόληψης και καταπολέμησης της διαφθοράς.

Η πρόληψη και η καταπολέμηση της διαφθοράς απαιτεί αδιαμφησβήτητα τη συμβολή του ιδιωτικού τομέα μέσα από την εφαρμογή αποτελεσματικών προγραμμάτων συμμόρφωσης, μέτρων και πολιτικών, καθώς και τη δέσμευση της ηγεσίας μιας επιχείρησης στις αρχές της ακεραιότητας, της διαφάνειας και της λογοδοσίας.

  • Ποια μέτρα θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα προγράμματα συμμόρφωσης κατά της διαφθοράς εντός της επιχείρησης;
  • Ποιος είναι ο αρμόδιος για την εφαρμογή και την παρακολούθηση των μέτρων εντός της επιχείρησης;
  • Τί προβλέπει το διεθνές πρότυπο καταπολέμησης της δωροδοκίας ISO 37001;
  • Ποια τα οφέλη τα οποία μπορεί να προσφέρει μια εταιρεία;

Στελέχη ελληνικών επιχειρήσεων που έχουν υιοθετήσει προγράμματα καταπολέμησης της διαφθοράς, συμπεριλαμβανομένων του προτύπου ISO 37001, και εκπρόσωποι επαγγελματικών οργανώσεων και συλλογών συζητούν τη σημασία της υιοθέτησης, της εφαρμογής και της παρακολούθησης μέτρων και πολιτικών καταπολέμησης της διαφθοράς μέσα στην επιχείρηση.


Για να παρακολουθήσετε την Ημερίδα μπορείτε να κάνετε εγγραφή εδώ:

Click Here ZOOM Register White 1

Η εκδήλωση θα μεταδοθεί ζωντανά στο κανάλι της ΕΑΔ στο YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=P9g_3oWv1vg  Click Here YT White


Πάνελ Σεμιναρίου:

Αριστόδημος Δημητριάδης, Executive Director Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων & Ασφάλισης Ομίλου ΟΤΕ

Αντώνιος Ευαγγελίδης, Διευθυντής Κανονιστικής Συμμόρφωσης, ΒΙΑΝΕΞ

Αντιγόνη Δημοπούλου, Επικεφαλής Συμμόρφωσης & Δεοντολογίας ΝΑ Ευρώπης, Παπαστράτος

Σπύρος Θέμελης, Νομικός Σύμβουλος, Παπαστράτος

Αναστάσιος Ναούμ, Senior Auditor – Tutor Πιστοποίησης Συστημάτων, TάV HELLAS (TάV NORD)

Άγγελος Μπίνης, Διοικητής, Εθνική Αρχή Διαφάνειας

Τη συζήτηση θα συντονίσει η κα Αναστασία Σωτηροπούλου, Ειδική Νομική Σύμβουλος του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.


Επισυνάπτεται το Πρόγραμμα του Σεμιναρίου

 Μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας (YouTube) ώστε να ενημερώνεστε για μελλοντικές μας εκδηλώσεις.