Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Η Ε.Α.Δ. στο πλαίσιο σειράς διαδικτυακών σεμιναρίων (webinars) με θέμα:

 «Ακεραιότητα στον Ιδιωτικό Τομέα»

διοργανώνει το τρίτο webinar που θα πραγματοποιηθεί  

την Τετάρτη 9.2.2022 και ώρα 12:00 – 13:30

με τίτλο:

«Πραγματικοί Δικαιούχοι & Ενίσχυση της Εταιρικής Διαφάνειας»

BI Transparency 768px 1

Κεντρικός Άξονας:

Στο πλαίσιο του θεσμικού της ρόλου η Ε.Α.Δ. ανέλαβε την πρωτοβουλία για τη διοργάνωση σειράς πέντε διαδικτυακών σεμιναρίων (ενώ ένα έκτο θα είναι απολογιστικό), τα οποία ξεκίνησαν τον Οκτώβριο 2021 και θα ολοκληρωθούν το καλοκαίρι του 2022. Το συγκεκριμένο webinar είναι το τρίτο και έχει ως κεντρικό άξονα την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του ιδιωτικού τομέα σε θέματα πρόληψης και καταπολέμησης της διαφθοράς.

Νομικές οντότητες όπως εταιρείες, καταπιστεύματα, ιδρύματα και άλλα είδη νομικών προσώπων, διεξάγουν ένα μεγάλο αριθμό εμπορικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ενώ ο ρόλος τους στην παγκόσμια οικονομία κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικός. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις χρησιμοποιούνται ως οχήματα για παράνομους σκοπούς όπως ξέπλυμα, δωροδοκία, διαφθορά, φορολογική απάτη και χρηματοδότηση τρομοκρατικών οργανώσεων, μεταξύ άλλων. Η κατάχρηση των νομικών αυτών οχημάτων θα μπορούσε σημαντικά να περιοριστεί αν οι πληροφορίες που αφορούν τον πραγματικό τους δικαιούχο και την πηγή των εσόδων τους ήταν διαθέσιμες στις αρχές.

  • Ποιο είναι το νομικό πλαίσιο για τους πραγματικούς δικαιούχους στην Ελλάδα;
  • Τι προβλέπουν τα διεθνή πρότυπα;
  • Ποια είναι τα μέτρα δέουσας επιμέλειας που καθορίζουν οι εποπτικές αρχές;
  • Σε ποιες ενέργειες πρέπει να προβαίνουν τα υπόχρεα πρόσωπα;
  • Τι υποχρεώσεις συμμόρφωσης έχουν οι επιχειρήσεις που εμπίπτουν στην ελληνική νομοθεσία;

Στελέχη εποπτικών αρχών, φορείς του Ελληνικού Δημοσίου, δικηγόροι και εκπρόσωποι τραπεζικών ιδρυμάτων κατευθύνουν ως προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το ισχύον νομικό και θεσμικό πλαίσιο.


Για να παρακολουθήσετε την Ημερίδα μπορείτε να κάνετε εγγραφή εδώ:

Click Here ZOOM Register White 1

Η εκδήλωση θα μεταδοθεί ζωντανά στο κανάλι της ΕΑΔ στο YouTube:

https://youtu.be/1E6zbe-qqHE  Click Here YT White


Πάνελ Σεμιναρίου:

Νίκος Κουλοχέρης, Γενικός Γραμματέας Οικονομικής Πολιτικής

Άγγελος Τζερμιαδιανός, Προϊστάμενος Τμήματος Πρόληψης Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες, Τράπεζα της Ελλάδος

Τούλα Ευθυμίου, Director and MLRO, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

Γιώργος Χατζηγιαννάκης, Γενικός Γραμματέας ΔΣ Διεθνής Διαφάνεια Ελλάδος

Παναγιώτης Λιαργκόβας, Πρόεδρος Δ.Σ.,Επιστημονικός Διευθυντής ΚΕΠΕ, Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Άγγελος Μπίνης, Διοικητής, Εθνική Αρχή Διαφάνειας

Παρουσίαση Υποθέσεων Εργασίας: Αναστασία Σωτηροπούλου, Ειδική Νομική Σύμβουλος του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας

Τη συζήτηση θα συντονίσει η κα Αλίκη Κώνστα, Προϊσταμένη Τμήματος Ανάπτυξης Πολιτικών και Προτύπων Ακεραιότητας, Γενική Διεύθυνση Ακεραιότητας και Λογοδοσίας, Εθνική Αρχή Διαφάνειας.


Επισυνάπτεται το Πρόγραμμα του Σεμιναρίου

 Μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας (YouTube) ώστε να ενημερώνεστε για μελλοντικές μας εκδηλώσεις.