Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

13 9 2021 ADMTH 1 1

o Διοικητής της ΕΑΔ συνοδευόμενος από στελέχη της Αρχής επισκέφθηκε τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, κ. Ιωάννη Σάββα στα γραφεία της Α.Δ.Μ.Θ στη Θεσσαλονίκη. 

Αντικείμενο της συνάντησης αποτέλεσε: 

  • η ενίσχυση της λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου στην Α.Δ.Μ.Θ 
  • η παροχή τεχνογνωσίας και κατάρτισης των στελεχών του φορέα από την Ε.Α.Δ. 
  • η από κοινού ανάληψη δράσεων για την καταγραφή διαδικασιών της Α.Δ.Μ.Θ  και τον εντοπισμό, ανάλυση και αντιμετώπιση κινδύνων διαφθοράς και απάτης
  • η παροχή τεχνογνωσίας από την Ε.Α.Δ για την αποτελεσματική διαχείριση των παραπόνων και καταγγελιών

Για την υλοποίηση των ανωτέρω, προωθείται η υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας.


Δελτίο Τύπου