Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Επίσκεψη της Beate Gminder Αν. Γεν. Διευθύντρια της DG HOME στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας
 
Συνάντηση γνωριμίας είχε την Παρασκευή, 26.11.2021, ο Διοικητής της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, κ. Άγγελος Μπίνης, με την Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια της DG HOME και Επικεφαλής της “Task Force Migration Management”, κα Beate Gminder, στα κεντρικά γραφεία της ΕΑΔ. Οι δύο πλευρές είχαν μια ενδιαφέρουσα και εποικοδομητική ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις τρέχουσες εξελίξεις και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση στους τομείς μετανάστευσης και ασύλου. Τα στελέχη της ομάδας διοίκησης της Αρχής είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν στην κα Gminder και τους συνεργάτες της την οργανωτική και επιχειρησιακή διάρθρωση της Αρχής, καθώς και τις δράσεις της στο συγκεκριμένο πεδίο πολιτικής.