Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

EAD ACFE 768px1


Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας και το ACFE Greece συνδιοργανώνουν την Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2023 και ώρα: 16:00 – 18:00 δωρεάν διαδικτυακή εκδήλωση κατά τη διάρκεια της οποίας θα παρουσιασθούν πρακτικές διαχείρισης κινδύνων στον δημόσιο τομέα της χώρας και η σύνδεσή τους με εξελιγμένα μοντέλα που εφαρμόζονται ήδη στον ιδιωτικό τομέα σε τοπικό και διεθνές επίπεδο.
Η εκδήλωση διεξάγεται στο πλαίσιο του εορτασμού της International Fraud Awareness Week 2023, με σκοπό την ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση των στελεχών του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την καταπολέμηση φαινομένων απάτης και διαφθοράς.

Οι συμμετέχοντες θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης που θα αντιστοιχεί σε 2 CPE.


Η εκδήλωση τελεί υπό την επιστημονική αιγίδα της JEAN MONNET CHAIR EU

BUDGETARY GOVERNANCE & AUDIT JEAN MONNET MODULE EU - ANTIFRAUD


Για να παρακολουθήσετε την Ημερίδα μπορείτε να κάνετε εγγραφή εδώ:

https://tinyurl.com/y6prrkdp

 


Εισαγωγή

  • Χαράλαμπος Ξύδης, CFE, Πρόεδρος ACFE Greece

Σύντομος Χαιρετισμός

  • Αλεξάνδρα Ρογκάκου, Αναπληρώτρια Διοικητή, Εθνική Αρχή Διαφάνειας

 Τοποθετήσεις

  • Μαρία Κωνσταντινίδου, Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Ακεραιότητας και Λογοδοσίας, Εθνική Αρχή Διαφάνειας
  • Αργύριος Τσομώκος, Προϊστάμενος Τμήματος Διαχείρισης Κινδύνων Διαφθοράς, Διεύθυνση Αξιολόγησης Κινδύνων Διαφθοράς και Ειδικών Τομεακών Στρατηγικών, Γενική Διεύθυνση Ακεραιότητας και Λογοδοσίας, Εθνική Αρχή Διαφάνειας
  • Αριστόδημος Δημητριάδης, CFE, Μέλος ΔΣ ACFE Greece, Executive Director Compliance, Risk & Insurance OTE Group
  • Γιάννης Βραϊμάκης, CFE, CAMS, Γραμματέας ΔΣ ACFE Greece
  • Δημήτριος Β. Σκιαδάς, MJur, PhD, CFE, Καθηγητής Παν/μιου Μακεδονίας, Έδρα Jean Monnet "Δημοσιονομική Διακυβέρνηση της ΕΕ & Έλεγχος"

 Συντονιστής: Χαράλαμπος Ξύδης, CFE, Πρόεδρος ACFE Greece


Πρόγραμμα Ημερίδας


Μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας (YouTube) & στο Newsletter της Αρχής, ώστε να ενημερώνεστε για τις μελλοντικές μας εκδηλώσεις.


Σημείωση περί πνευματικών δικαιωμάτων

Το συγκεκριμένο υλικό (βίντεο & παρουσιάσεις) στο σύνολό του, συμπεριλαμβανομένων των πλάνων, των κειμένων, των γραφημάτων, της διάταξης και του σχεδιασμού, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.) και προστατεύεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις εθνικής, ευρωπαϊκής ή διεθνούς νομοθεσίας. Διατίθεται ελεύθερα στο κοινό για κάθε σύννομη χρήση, ιδίως όταν αυτή αποβλέπει στην επιμόρφωση και στην προώθηση της διαφάνειας και της ακεραιότητας, με την προϋπόθεση ότι σε περίπτωση αναπαραγωγής και οποιασδήποτε χρήσης του περιεχομένου της έκδοσης, είτε στο σύνολό του, είτε τμηματικά, θα συνοδεύεται απαραίτητα από ευκρινή και διακριτή αναφορά στην πηγή προέλευσής του, ήτοι την Ε.Α.Δ., με τρόπο ακριβή, σαφή και μη παραπλανητικό. Το συγκεκριμένο υλικό (βίντεο & παρουσιάσεις) δεν επιτρέπεται να τροποποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο ούτε και να αποτελέσει αντικείμενο εμπορικής εκμετάλλευσης. Η ΕΑΔ ως αποκλειστικός και μοναδικός κύριος της εν λόγω έκδοσης δύναται κατά την κρίση της να προβαίνει σε αλλαγές του περιεχομένου αυτού, χωρίς σχετική ειδοποίηση.

Για οποιοδήποτε ερώτημα που άπτεται της πνευματικής ιδιοκτησίας της Ε.Α.Δ. επί του συγκεκριμένο υλικού (βίντεο & παρουσιάσεις), μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Γενική Διεύθυνση Εyαισθητοποίησης & Δράσεων με την Κοινωνία της ΕΑΔ στο: gde@aead.gr