Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

διοργανώνουν Ημερίδα

τη Δευτέρα 27 Ιουνίου 2022 και ώρα 11:00 - 13:00

με τίτλο:

«Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου & Σύμβουλος Ακεραιότητας στα ΑΕΙ:

Νομικό Πλαίσιο, Δεδομένα, Προκλήσεις & Προοπτικές»

EAD PADA Twitter final 768px 1


Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, αναλαμβάνει πρωτοβουλία για την ενημέρωση των υπαλλήλων του ΠΑ.Δ.Α., αλλά και των υπαλλήλων των ελληνικών ΑΕΙ εν γένει, αναφορικά με την εφαρμογή και λειτουργία του ρυθμιστικού πλαισίου που έθεσε ο ν.4795/2021 «Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου του Δημόσιου Τομέα, Σύμβουλος Ακεραιότητας στη δημόσια διοίκηση και άλλες διατάξεις για τη δημόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση» στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας. Παράληλα, στόχος της ημερίδας είναι να αναδείξει τη χρησιμότητα της λειτουργίας του Εσωτερικού Ελέγχου (ΕΕ) στην ορθή διακυβέρνηση και τη δημοσιονομική διαχείριση, καθώς και τον ουσιαστικό ρόλο του νέου θεσμού του Συμβούλου Ακεραιότητας.

Η ημερίδα θα συμβάλει στη σταδιακή εξοικείωση των υπαλλήλων με τα ζητήματα που σχετίζονται με τον ΕΕ, στην άρση τυχόν επιφυλάξεων ή αρνητικών στάσεων καθώς και στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των υπαλλήλων του ΠΑ.Δ.Α. και του συνόλου των ΑΕΙ για τη λειτουργία του Συμβούλου Ακεραιότητας και την εφαρμογή των ρυθμίσεων που απορρέουν από τον σχετικό νόμο.


Για να παρακολουθήσετε την Ημερίδα μπορείτε να κάνετε εγγραφή εδώ:

Click Here ZOOM Register White 1

Η εκδήλωση θα μεταδοθεί ζωντανά στο κανάλι της Ε.Α.Δ. στο YouTube:

 https://www.youtube.com/watch?v=LYknlySi_Nk     Click Here YT White th


Πάνελ Ημερίδας:

  • Παναγιώτης Ε. Καλδής, Πρύτανης, ΠΑ.Δ.Α.
  • Άγγελος Μπίνης, Διοικητής, Ε.Α.Δ.
  • Μαρία Κωνσταντινίδου, Προϊσταμένη, Γεν. Δ/νση Ακεραιότητας & Λογοδοσίας, Ε.Α.Δ.
  • Δρ.Φώτης Σπυρόπουλος, Δικηγόρος ΠΑ.Δ.Α., Διδάκτωρ Νομικής Αθηνών, Μεταδιδάκτορας ΠΑ.Δ.Α.
  • Χρήστος Κουτσοσπύρος, Στέλεχος Τμήματος Ανάπτυξης Πολιτικών & Προτύπων Ακεραιότητας, Γενική Διεύθυνση Ακεραιότητας & Λογοδοσίας, Ε.Α.Δ.
  • Μαρία Καπούτση, Προϊσταμένη, Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου, ΠΑ.Δ.Α.
  • Αγγέλια Ξανθοπούλου, Στέλεχος Υπουργείου Οικονομικών, Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας

Την ημερίδα θα συντονίσει o Πέτρος Καλαντώνης, Καθηγητής και Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών του ΠΑ.Δ.Α.


Επισυνάπτεται το Πρόγραμμα της Ημερίδας

Μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας (YouTube) ώστε να ενημερώνεστε για μελλοντικές μας εκδηλώσεις.