Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας

και ο

Σύνδεσμος Επαγγελματιών Κανονιστικής Συμμόρφωσης (ΣΕΚΑΣΕ)

συνδιοργανώνουν ημερίδα με θέμα:

«Σύγκρουση Συμφερόντων: Κανονιστικό Πλαίσιο & Πρακτική Εφαρμογή στον Δημόσιο & Ιδιωτικό Τομέα»

Τετάρτη 7 Ιουνίου και ώρα: 10:00 - 13:30

EAD SEKASE 768px 1


 Κατά τη διάρκεια της ημερίδας θα παρουσιασθούν:

 • Το Κανονιστικό Πλαίσιο και κάποιες ενδεικτικές περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων στον δημόσιο τομέα.
 • Το Κανονιστικό Πλαίσιο, η διαδικασία διαχείρισης σύγκρουσης συμφερόντων και οι μηχανισμοί ελέγχου στον ιδιωτικό τομέα.

Αναλυτικά, κατά τη διάρκεια της ημερίδας οι φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα θα ενημερωθούν για τις σύγχρονες μεθόδους και εργαλεία σχεδιασμού και εφαρμογής αποτελεσματικών διαδικασιών και μηχανισμών ελέγχου με στόχο την πρόληψη της εμφάνισης καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων στους τομείς δραστηριότητάς τους.

Θα παρουσιασθούν καλές πρακτικές και παραδείγματα με βάση τα διεθνή πρότυπα ενώ θα υπάρξει ανταλλαγή τεχνογνωσίας. 


Η εκδήλωση θα μεταδοθεί ζωντανά στο κανάλι της ΕΑΔ στο YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=XgWKywwIRb8  


Σύντομοι Χαιρετισμοί

 • Αλεξάνδρα Ρογκάκου, Αναπληρώτρια Διοικητή, Εθνική Αρχή Διαφάνειας
 • Πέρη Κάτανα, Α’ Αντιπρόεδρος Δ.Σ. ΣΕΚΑΣΕ

1η Θεματική Ενότητα: Κανονιστικό πλαίσιο και ενδεικτικές περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων στον δημόσιο τομέα

Πάνελ Ενότητας:

 • Χρήστος Κούρτης - Προϊστάμενος Διεύθυνσης Πολιτικών & Προτύπων Ακεραιότητας, Γενική Διεύθυνση Ακεραιότητας & Λογοδοσίας, Ε.Α.Δ.
  • «Κανονιστικό/ θεσμικό πλαίσιο της ελληνικής δημόσιας διοίκησης - Παρουσίαση παραδειγμάτων (case study) και καλών πρακτικών»
 • Ελένη Μητροπούλου - Προϊσταμένη Διεύθυνσης Σχεδιασμού Διαδικασιών & Αξιολόγησης Ελέγχων, Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης, Υπουργείο Οικονομικών
  • «Παρουσίαση της πολιτικής σύγκρουσης συμφερόντων κατ’ εφαρμογή της κατευθυντήριας οδηγίας της ΕΕ - Περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων»
 •  Μαρία Κωνσταντινίδου - Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Ακεραιότητας & Λογοδοσίας, Ε.Α.Δ.
  • «Παρουσίαση και συζήτηση περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων - Διεξαγωγή Διαδικτυακής Ψηφοφορίας (Mentimeter)»

2η Θεματική Ενότητα: Κανονιστικό πλαίσιο, διαδικασία διαχείρισης συγκρούσεων συμφερόντων και μηχανισμοί ελέγχου στον ιδιωτικό τομέα

Πάνελ Ενότητας:

 • Σοφοκλής Καραπιδάκης - Διευθυντής Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων MYTILINEOS, Μέλος Δ.Σ. Συνδέσμου Επαγγελματιών Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ελλάδας (ΣΕΚΑΣΕ)
  • «Σύγκρουση Συμφερόντων: υλοποίηση στον ιδιωτικό τομέα από το Α έως το Ω»
 • Βαγγέλης Τσεκρέκος - Senior Director Regulatory & Financial Markets Compliance, Compliance Control & Support, Κανονιστική Συμμόρφωση, Όμιλος Τράπεζας Πειραιώς
  • «Αξιολόγηση και Διαχείριση Καταστάσεων Σύγκρουσης Συμφερόντων»
 • Κυριακή Κατσάνη - Εταίρος, Επικεφαλής Υπηρεσιών Ειδικών Ερευνών και Εταιρικής Συμμόρφωσης EY Ελλάδος
  • «Τι θέλουμε να έχουμε σε μια αποτελεσματική πολιτική Σύγκρουσης Συμφερόντων»

Συντονισμός: Αλίκη Κώνστα - Προϊσταμένη Τμήματος Ανάπτυξης Πολιτικών & Προτύπων Ακεραιότητας, Διεύθυνση Πολιτικών & Προτύπων Ακεραιότητας, Γενική Διεύθυνση Ακεραιότητας & Λογοδοσίας, Ε.Α.Δ.


Πρόγραμμα Ημερίδας


Μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας (YouTube) & στο Newsletter της Αρχής, ώστε να ενημερώνεστε για τις μελλοντικές μας εκδηλώσεις.