Επιλέξτε τη γλώσσα σας

EAD ACFE 450x253px

 

Στόχος του συνεδρίου ήταν η ανάδειξη των κρίσιμων σημείων και των αδυναμιών που μεγιστοποιούν τον κίνδυνο της απάτης, όσον αφορά στο κύκλωμα αγορών-προμηθειών-συμβάσεων τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα της χώρας μας. Ο Διοικητής της ΕΑΔ Άγγελος Μπίνης, επεσήμανε τη σημασία που έχει για τη βελτίωση της λειτουργίας των προμηθειών η οικοδόμηση ενός ολοκληρωμένου Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και η αξιοποίηση εργαλείων όπως η ανάλυση δεδομένων, ο σχεδιασμός των ελεγκτικών αποστολών βάσει ανάλυσης διακινδύνευσης, καθώς και η ανάπτυξη προγραμμάτων ελέγχου για κάθε φάση της διαδικασίας προμηθειών.