Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Private Integrity Twitter 1

Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.) στο πλαίσιο του θεσμικού της ρόλου λαμβάνει την πρωτοβουλία να εγκαινιάσει από τον Οκτώβριο του 2021 και με χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης τον Ιούλιο του 2022 σειρά διαδικτυακών σεμιναρίων (webinars), διαρθρωμένων στις παρακάτω 5+1 επιμέρους θεματικές ενότητες με κεντρικό άξονα την πρόληψη και την καταπολέμηση της διαφοράς στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, καθώς επίσης και την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων φορέων:

  1. Καταπολέμηση της Διαφθοράς ως Πυλώνας της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
  2. Προγράμματα Συμμόρφωσης κατά της Δωροδοκίας: Από την Υιοθέτηση, στην Εφαρμογή και την Παρακολούθηση
  3. Πραγματικοί Δικαιούχοι και Ενίσχυση της Εταιρικής Διαφάνειας
  4. Δραστηριότητες Επιρροής: Το Ελληνικό Θεσμικό Πλαίσιο
  5. Προστασία Προσώπων που αναφέρουν Παραβιάσεις και Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2019/1937
  6. Συμπεράσματα Διαδικτυακών Σεμιναρίων (webinars)

Τα παραπάνω webinars αποτελούν  μέρος της  πρωτοβουλίας της Ε.Α.Δ. να ευαισθητοποιήσει και τον ιδιωτικό τομέα όπως έκανε και στο πλαίσιο της συμμετοχής της στην 85η ΔΕΘ, διοργανώνοντας διαδικτυακή ημερίδα με θέμα «Business

Integrity: Η Επιχειρηματική Ηθική ως παράγοντας ανάπτυξης» (https://bit.ly/3ok3Cj3), κατά τη διάρκεια της οποίας στελέχη εταιρειών και δημόσιοι φορείς, καθώς και εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν και να ανταλλάξουν απόψεις για τις προοπτικές ανάπτυξης που δημιουργούνται από την υιοθέτηση της επιχειρηματικής ηθικής, μέσω της οποίας είναι δυνατή η πρόληψη και η μείωση των φαινομένων διαφθοράς. Παράλληλα, αναδείχτηκε ο σημαντικός ρόλος του business integrity ως απαραίτητης προϋπόθεσης για την αναπτυξιακή πορεία της χώρας.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις παραπάνω δράσεις μπορείτε να βρείτε στο αρχείο του προγράμματος:

ΕΠΑΝΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 5ου & 6ου webinar. Παρακαλώ δείτε το επισυναπτόμενο πρόγραμμα.

Πρόγραμμα Δράσεων: Επιχειρηματική Ηθική


Τέλος, έχετε τη δυνατότητα να πραγματοποιήσετε ηλεκτρονικά την εγγραφή σας προκειμένου να παρακολουθήσετε τα παραπάνω webinars.

Οι οδηγίες εγγραφής βρίσκονται στο αρχείο του προγράμματος των δράσεων.