Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

epathla 768px 1

 

Ο κ. Άγγελος Μπίνης, Διοικητής της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και Αντιπρόεδρος της ΕΠ.ΑΘΛ.Α., σημείωσε ότι «Η ΕΑΔ συνεργάζεται με το Υφυπουργείο Αθλητισμού σε τρεις βασικές θεματικές: α) στην ίδρυση και λειτουργία της ΕΠ.ΑΘΛ.Α, β) στην εκπόνηση μιας ολοκληρωμένης Τομεακής Στρατηγικής για την ενίσχυση της ακεραιότητας στον αθλητισμό και γ) στη διενέργεια ελέγχων σε αθλητικούς φορείς και ομοσπονδίες».

Στην πρώτη θεματική ενότητα με τίτλο «Ο ρόλος της  ΕΠ.ΑΘΛ.Α. στην αντιμετώπιση της χειραγώγησης των αθλητικών αγώνων», ο κ. Μπίνης παρουσίασε τα βασικά χαρακτηριστικά της πρότυπης Διαδικασίας Αξιολόγησης Καταγγελιών της ΕΠ.ΑΘΛ.Α. επισημαίνοντας την προστιθέμενη αξία της, προκειμένου «να εντοπίζονται οι καταγγελίες που πρέπει να διερευνηθούν κατά προτεραιότητα και μπορούν να καταλήξουν σε τεκμηριωμένα πορίσματα».


Με σκοπό την ενημέρωση για τη λειτουργία και τη σπουδαιότητα της Ε.Π.ΑΘΛ.Α αλλά και την ευαισθητοποίηση όλων σε θέματα χειραγώγησης στον αθλητισμό δημιουργήθηκε το παρακάτω τηλεοπτικό σποτ: