Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

OOSA Sygroush Symf 768px21


Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.) σε συνεργασία με τον ΟΟΣΑ

διοργανώνει Συνέδριο

την Τρίτη 23.04.2024 και ώρα: 09:30 - 14:00

με θέμα «Σύγκρουση Συμφερόντων & Ακεραιότητα στον Δημόσιο Τομέα:

Αποτυπώνοντας το 'Σήμερα' - Σχεδιάζοντας το 'Αύριο'»


Κατά τις εργασίες του Συνεδρίου θα παρουσιασθούν:

  • Τα αποτελέσματα της χαρτογράφησης εθνικών και διεθνών πρακτικών σχετικά με τον τρόπο αναγνώρισης, αποκάλυψης, αντιμετώπισης, πρόληψης, ανίχνευσης και διαχείρισης υφιστάμενων και πιθανών καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων
  • Η έκθεση προτάσεων για την εξέταση πιθανών νομοθετικών αλλαγών, καλών πρακτικών και εργαλείων που αφορούν στη διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων
  • Ένα διαδικτυακό εκπαιδευτικό εργαλείο με σεμινάρια για δημόσιους λειτουργούς όσον αφορά στη σύγκρουση συμφερόντων
  • Τα αποτελέσματα της έρευνας που διενεργήθηκε με τη συμμετοχή 3.100 δημοσίων υπαλλήλων για τη μέτρηση της εφαρμογής και του αντικτύπου των πολιτικών ακεραιότητας που εφαρμόζονται στην ελληνική δημόσια διοίκηση

Το Συνέδριο πραγματοποιείται στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «Ενίσχυση του Πλαισίου για τη Ακεραιότητα, τη Διαφάνεια και την Καταπολέμηση της Διαφθοράς», το οποίο συγχρηματοδοτείται από τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (EEA Grants/ ΧΜ ΕΟΧ) 2014-2021, που αντιπροσωπεύουν τη συμβολή της Ισλανδίας, του Λιχτεστάιν και της Νορβηγίας για μια πράσινη, ανταγωνιστική Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς.


 «Συνεργαζόμαστε για μια αποτελεσματική Δημόσια Υπηρεσία σε μια Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς»


Η εκδήλωση θα μεταδοθεί ζωντανά στο κανάλι της ΕΑΔ στο YouTube: National Transparency Authority

https://youtube.com/live/jSv76X52uds  


Ατζέντα Συνεδρίου


Μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας (YouTube) & στο Newsletter της Αρχής, ώστε να ενημερώνεστε για τις μελλοντικές μας εκδηλώσεις.


Σημείωση περί πνευματικών δικαιωμάτων

Το συγκεκριμένο υλικό (βίντεο & παρουσιάσεις) στο σύνολό του, συμπεριλαμβανομένων των πλάνων, των κειμένων, των γραφημάτων, της διάταξης και του σχεδιασμού, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.) και προστατεύεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις εθνικής, ευρωπαϊκής ή διεθνούς νομοθεσίας. Διατίθεται ελεύθερα στο κοινό για κάθε σύννομη χρήση, ιδίως όταν αυτή αποβλέπει στην επιμόρφωση και στην προώθηση της διαφάνειας και της ακεραιότητας, με την προϋπόθεση ότι σε περίπτωση αναπαραγωγής και οποιασδήποτε χρήσης του περιεχομένου της έκδοσης, είτε στο σύνολό του, είτε τμηματικά, θα συνοδεύεται απαραίτητα από ευκρινή και διακριτή αναφορά στην πηγή προέλευσής του, ήτοι την Ε.Α.Δ., με τρόπο ακριβή, σαφή και μη παραπλανητικό. Το συγκεκριμένο υλικό (βίντεο & παρουσιάσεις) δεν επιτρέπεται να τροποποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο ούτε και να αποτελέσει αντικείμενο εμπορικής εκμετάλλευσης. Η ΕΑΔ ως αποκλειστικός και μοναδικός κύριος της εν λόγω έκδοσης δύναται κατά την κρίση της να προβαίνει σε αλλαγές του περιεχομένου αυτού, χωρίς σχετική ειδοποίηση.

Για οποιοδήποτε ερώτημα που άπτεται της πνευματικής ιδιοκτησίας της Ε.Α.Δ. επί του συγκεκριμένο υλικού (βίντεο & παρουσιάσεις), μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Γενική Διεύθυνση Εyαισθητοποίησης & Δράσεων με την Κοινωνία της ΕΑΔ στο: gde@aead.gr