Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Περιγραφή εκπαιδευτικών δράσεων

Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας Διοργανώνει το δεύτερο κύκλο εκπαιδευτικών δράσεων (workshops) των μελών του Δικτύου Εσωτερικών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης

 

Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Ακεραιότητας και Λογοδοσίας, στο πλαίσιο του υποστηρικτικού έργου προς τους φορείς του δημόσιου τομέα για τη βελτίωση και αποτελεσματικότερη λειτουργία του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου, διοργανώνει νέο κύκλο εκπαιδευτικών δράσεων (workshops / webinars) που απευθύνονται σε στελέχη των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου, τα οποία είναι εγγεγραμμένα στο Δίκτυο Εσωτερικών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης της ΕΑΔ.

Οι εν λόγω εκπαιδευτικές δράσεις καλύπτουν θεματικές ενότητες που αφορούν τον εσωτερικό έλεγχο, την ακεραιότητα και τη διαχείριση κινδύνων αλλά και άλλα ζητήματα που άπτονται των υποχρεώσεων των εσωτερικών ελεγκτών.

Ο δεύτερος κύκλος περιλαμβάνει δύο εκπαιδευτικές συναντήσεις (workshop) την Τρίτη 25/10 και την Τετάρτη 23/11.

Το αναλυτικό πρόγραμμα του δεύτερου εκπαιδευτικού κύκλου καθώς και η αίτηση παρακολούθησης είναι αναρτημένα στο Δίκτυο Εσωτερικών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης https://gpian.aead.gr/ στην Ενότητα «Εκπαίδευση» «Workshops».