Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ COVID-19 για την Πέμπτη 03.06.2021

Οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (ΕΛ.ΑΣ, Λιμενικό Σώμα, ΕΑΔ, ΔΙ.Μ.Ε.Α.,Σ.ΕΠ.Ε, Περιφέρειες και Δημοτική Αστυνομία) διενήργησαν την Πέμπτη 03.06.2021 συνολικά 74.671 ελέγχους και κατέγραψαν 190 περιπτώσεις παράβασης των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού.

Συνολικά επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 103.200€ και κύρωση αναστολής λειτουργίας (15) ημερών σε τέσσερεις (4) επιχειρήσεις. 

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ COVID 19  

Η Ελληνική Αστυνομία επιφορτίστηκε με τον κύριο όγκο των ελέγχων (65.297).

Α. Κυριότερες παραβάσεις:

1. Μη χρήση μάσκας/Μη τήρηση αποστάσεων

2. Μη επίδειξη βεβαίωσης μετακίνησης/Επίδειξη μη νόμιμης βεβαίωσης

3.Μη τήρηση της αναστολής λειτουργίας/Ειδικών κανόνων λειτουργίας του κλάδου

 

 

Β. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις:

 

Περιφέρεια Αττικής

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 8.000€ (4.000€ +4.000€) και από δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας σε δύο καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για παραβίαση ωραρίου και μη τήρηση της απαγόρευσης αναπαραγωγής μουσικής.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 14.000€ (7.000€ + 7.000€) και από δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας σε δύο καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για παραβίαση ωραρίου, παραμονή πελατών εντός και μη τήρηση της απαγόρευσης αναπαραγωγής μουσικής.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 4.000€ και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για παραμονή πελατών εντός του καταστήματος και μη τήρηση της απαγόρευσης αναπαραγωγής μουσικής.
 • Η ΔΙ.Μ.Ε.Α. επέβαλε πρόστιμο ύψους 3.000€ σε μια (1) βιομηχανική και εμπορική εταιρεία τροφίμων για υπέρβαση του ορίου πελατών.
 • Η ΔΙ.Μ.Ε.Α. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 900€ σε τρία (3) φυσικά πρόσωπα για μη χρήση μάσκας προστασίας.

 

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 3.000€ σε έναν (1) ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος γιατί εξυπηρετούσε καθήμενους πελάτες πέραν του προβλεπόμενου ωραρίου.

 

Περιφέρεια Ηπείρου

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 10.000€ σε δύο (2) αλλοδαπούς για     μη τήρηση παραμονής εντός Δομής Φιλοξενίας Προσφύγων (καραντίνα)

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 5.000€ σε μία (1) υπήκοο Κίνας καθώς παραβίασε τη καραντίνα αφού είχε διαγνωσθεί θετική σε covid-19 και βρισκόταν σε κατάστημα λιανεμπορίου.

 

Επικράτεια

 • Το Λιμενικό επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 5.000€ σε φυσικά πρόσωπα για μη χρήση μάσκας και μη νόμιμη μετακίνηση.
 • Τα κλιμάκια της ΕΑΔ διενήργησαν ελέγχους σε πενήντα τέσσερα (54)  αντικείμενα και σε διακόσια δεκαοκτώ (218) φυσικά πρόσωπα.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε πέντε (5) συλλήψεις για παραβιάσεις σχετικά με τους ειδικούς όρους λειτουργίας των επιχειρήσεων.
 • Βεβαιώθηκε από την ΕΛ.ΑΣ μία (1) παράβαση για μη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας PLF (Passenger Locator Form) από ταξιδιώτες.

 

Γ. Τετραψήφιο 1520:

Το 1520 δέχτηκε συνολικά διακόσιες τριάντα πέντε (235) κλήσεις, που αφορούσαν α) σε ερωτήματα σχετικά με τα μέτρα και β) καταγγελίες για μη τήρηση των μέτρων, οι οποίες διαβιβάστηκαν στις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες.

Δ. Επιχειρησιακός προγραμματισμός:

Οι έλεγχοι συνεχίζονται σε όλη την επικράτεια με βασικό στόχο τη διασφάλιση της εφαρμογής των ειδικών όρων λειτουργίας των επιχειρήσεων και επίκεντρο τις περιοχές υψηλού εμπορικού ενδιαφέροντος.