Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ COVID-19 για την Τρίτη 25.05.2021

Οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (ΕΛ.ΑΣ, Λιμενικό Σώμα, ΕΑΔ, ΔΙ.Μ.Ε.Α.,Σ.ΕΠ.Ε, Περιφέρειες και Δημοτική Αστυνομία) διενήργησαν την Τρίτη 25.05.2021 συνολικά 62.100 ελέγχους και κατέγραψαν 280 περιπτώσεις παράβασης των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού.

Συνολικά επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους   113.400€ και κύρωση αναστολής λειτουργίας (15) ημερών σε δύο (2) επιχειρήσεις. 

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ COVID 19 25.05.2021 

Η Ελληνική Αστυνομία επιφορτίστηκε με τον κύριο όγκο των ελέγχων (52.703).

Α. Κυριότερες παραβάσεις:

1. Μη χρήση μάσκας/Μη τήρηση αποστάσεων

2. Μη επίδειξη βεβαίωσης μετακίνησης/Επίδειξη μη νόμιμης βεβαίωσης

3.Μη τήρηση της αναστολής λειτουργίας/Ειδικών κανόνων λειτουργίας του κλάδου

 

 

Β. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις:

Περιφέρεια Αττικής

 • Η ΕΑΔ επέβαλε ένα πρόστιμο ύψους 3.000€ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος λόγω μη τήρησης της νόμιμης απόστασης μεταξύ τραπεζοκαθισμάτων.
 • Η ΔΙ.Μ.Ε.Α. επέβαλε πρόστιμο ύψους 300€ σε ένα (1) φυσικό πρόσωπο για μη χρήση μάσκας προστασίας.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 5.000€ και σύλληψη ενός (1) προσωρινά υπεύθυνου κυλικείου σε νοσοκομείο για εξυπηρέτηση πελατών.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 300€ σε έναν (1) υπάλληλο καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη χρήση μάσκας προστασίας
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 5.000€ και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας σε ένα (1) κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος καθώς και σύλληψη του ιδιοκτήτη για παραμονή πελατών και χρήση μουσικής. Επίσης, επιβλήθηκαν δύο (2) πρόστιμα των 300€ στους πελάτες που βρίσκονταν εντός του καταστήματος.

 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 3.000€ και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας σε ένα (1) κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για παραμονή δυο (2) πελατών εντός του καταστήματος, στους οποίους επιβλήθηκαν ισάριθμα πρόστιμα των 300€ έκαστος.

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 5.000€ σε έναν (1) υπήκοο Αλβανίας παράνομα εισερχόμενο στη χώρα.

Περιφέρεια Κρήτης

 

 • Η ΔΙ.Μ.Ε.Α. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 1.500€ σε πέντε (5) καταστήματα για μη ανάρτηση με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο του μέγιστου αριθμού καταναλωτών που επιτρέπονται εντός του καταστήματος.

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμο ύψους 3.000€ και σύλληψη του ιδιοκτήτη για παραβίαση των μέτρων αποφυγής διασποράς του κορονοϊού σε κατάστημα όπου εντός υπήρχαν 25 καθήμενοι πελάτες.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμο ύψους 2.000€ σε έναν (1) ιδιοκτήτη καταστήματος για μη τήρηση της απαγόρευσης αναπαραγωγής μουσικής.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμο ύψους 3.000€ σε έναν (1) ιδιοκτήτη καταστήματος για καθήμενους πελάτες εντός του καταστήματος.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμο ύψους 1.000€ σε έναν (1) ιδιοκτήτη καταστήματος για μη τήρηση της απαγόρευσης αναπαραγωγής μουσικής.

Περιφέρεια Θεσσαλίας

 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμο ύψους 3.000€ σε έναν (1) ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος για παραβίαση του ωραρίου λειτουργίας και του περιορισμού κίνησης στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Επιπλέον βεβαιώθηκε πρόστιμο για μη χρήση μάσκας και περιορισμού κίνησης και σε έναν υπάλληλο του καταστήματος.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμο ύψους 3.000€ σε έναν (1) ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος για παραβίαση του ωραρίου λειτουργίας. Επιπλέον στους δύο (2) πελάτες που βρίσκονταν εντός του καταστήματος βεβαιώθηκαν πρόστιμα ύψους 300€ στον καθένα για περιορισμό κίνησης.

Επικράτεια

 • Τα κλιμάκια της ΕΑΔ διενήργησαν ελέγχους σε σαράντα ένα (41) αντικείμενα και σε τριακόσια δύο (302) φυσικά πρόσωπα.
 • Το Λιμενικό επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 600€ σε φυσικά πρόσωπα για μη χρήση μάσκας, στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

 

Γ. Τετραψήφιο 1520:

Το 1520 δέχτηκε συνολικά διακόσιες είκοσι τρεις (223) κλήσεις, που αφορούσαν α) σε ερωτήματα σχετικά με τα μέτρα και β) καταγγελίες για μη τήρηση των μέτρων, οι οποίες διαβιβάστηκαν στις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες.

Δ. Επιχειρησιακός προγραμματισμός:

Οι έλεγχοι συνεχίζονται σε όλη την επικράτεια με βασικό στόχο τη διασφάλιση της εφαρμογής των ειδικών όρων λειτουργίας των επιχειρήσεων και επίκεντρο τις περιοχές υψηλού εμπορικού ενδιαφέροντος.