Επιλέξτε τη γλώσσα σας

ΘΕΜΑ: «Διενέργεια δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης για τη συγκρότηση και τον ορισμό μελών (τακτικών και αναπληρωματικών) των επιτροπών παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών έτους 2023, για τις Υπηρεσίες της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ) που στεγάζονται: α) στην Αθήνα στα κτήρια επί των οδών i) Λένορμαν 195 και Αμφιαράου, ii) Λ.Συγγρού 60 & Λεμπέση 17, iii) Πειραιώς 205 & Πειραιώς 207 & Αλκίφρονος και β) στην Περιφερειακή Υπηρεσία της ΕΑΔ στη Θεσσαλονίκη, που στεγάζεται στα κτήρια επί της οδού Αγίου Δημητρίου (Διοικητήριο) και επί της οδού Αγ. Σοφίας 46».

...

Γνωστοποιούμε

Ότι κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α΄ 226), την Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 10:00, στην έδρα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας επί της οδού Λένορμαν 195 & Αμφιαράου (Αίθουσα εκδηλώσεων, 1ος όροφος) θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής, για την ανάδειξη τακτικών και αναπληρωματικών μελών των επιτροπών παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών έτους 2023 για τις Υπηρεσίες της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ) που στεγάζονται α) στην Αθήνα στα κτήρια επί των οδών i) Λένορμαν 195 και Αμφιαράου, ii) Λ.Συγγρού 60 & Λεμπέση 17, iii) Πειραιώς 205 & Πειραιώς 207 & Αλκίφρονος και β) στην Περιφερειακή Υπηρεσία της ΕΑΔ στη Θεσσαλονίκη, που στεγάζεται στα κτήρια επί της οδού Αγίου Δημητρίου (Διοικητήριο) και επί της οδού Αγ. Σοφίας 46.

...

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το συνημμένο αρχείο