Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

ΘΕΜΑ: «Διενέργεια δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης για τη συγκρότηση και τον ορισμό μελών (τακτικών και αναπληρωματικών) των επιτροπών παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών έτους 2023, για τις Περιφερειακές Υπηρεσίες της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ) που στεγάζονται: α) στη Λάρισα στο κτήριο επί των οδών Καλλιθέας 7 & Τζαβέλα, β) στην Πάτρα στο κτήριο επί της οδού Καλαβρύτων 52-56, γ) στην Τρίπολη στο κτήριο επί της οδού Κύπρου 40-44».

...

Γνωστοποιούμε
Ότι κατ ́ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α ́ 226), τη Δευτέρα 09 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 10:00, στην έδρα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας επί της οδού Λένορμαν 195 & Αμφιαράου (Αίθουσα εκδηλώσεων, 1ος όροφος) θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής, για την ανάδειξη τακτικών και αναπληρωματικών μελών των επιτροπών παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών έτους 2023 για τις Περιφερειακές Υπηρεσίες της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ) που στεγάζονται: α) στη Λάρισα στο κτήριο επί των οδών Καλλιθέας 7 & Τζαβέλα, β) στην Πάτρα στο κτήριο επί της οδού Καλαβρύτων 52-56, γ) στην Τρίπολη στο κτήριο επί της οδού Κύπρου 40-44....

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το συνημμένο αρχείο