Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

ΘΕΜΑ: «Διενέργεια δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης για τη συγκρότηση και τον ορισμό μελών (τακτικών και αναπληρωματικών) της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης ηλεκτρονικών διαγωνισμών προμηθειών και παροχής υπηρεσιών έτους 2024, για τις Υπηρεσίες της ΕΑΔ».

...

Γνωστοποιούμε

Ότι κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α΄ 226), την Τρίτη 23
Ιανουαρίου 2024 και ώρα 09:30, στην έδρα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας επί της οδού
Λένορμαν 195 & Αμφιαράου (Αίθουσα εκδηλώσεων, 1ος όροφος) θα πραγματοποιηθεί
δημόσια κλήρωση μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής, για την ανάδειξη τακτικών και
αναπληρωματικών μελών της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης ηλεκτρονικών
διαγωνισμών προμηθειών και παροχής υπηρεσιών έτους 2024 για τις Υπηρεσίες της
Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ).

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το συνημμένο αρχείο