Επιλέξτε τη γλώσσα σας

ΘΕΜΑ: «Διενέργεια δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης για τη ανάδειξη ενός τακτικού μέλους,  για την επιτροπή παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών έτους 2023, για τις Υπηρεσίες της ΕΑΔ που στεγάζονται στα κτήρια επί των οδών Πειραιώς 205 & Πειραιώς 207 & Αλκίφρονος 92 στην Αθήνα».

Γνωστοποιούμε

Ότι κατ ́ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α ́ 226), την Παρασκευή 2 Ιουνίου  2023 και ώρα 10:00, στην έδρα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας επί της οδού Λένορμαν 195 & Αμφιαράου (Αίθουσα εκδηλώσεων, 1ος όροφος) θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής, για την ανάδειξη ενός τακτικού μέλουςτης επιτροπής παραλαβής προμηθειών και  υπηρεσιών έτους 2023 για τις Υπηρεσίες της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ) που στεγάζονται στα κτήρια επί των οδών Πειραιώς 205 & Πειραιώς 207 & Αλκίφρονος 92 στην Αθήνα.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το συνημμένο αρχείο