Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

H Εθνική Αρχή Διαφάνειας συνεχίζει αδιάλειπτα τους ελέγχους σε Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων και Προνοιακές Δομές με αντικείμενο τη συμμόρφωση με τους κανόνες και τα μέτρα αποφυγής διασποράς του SARS-CοV 2 για την προστασία της δημόσιας υγείας.

Σε επιτόπιο επανέλεγχο που διενεργήθηκε σε Μ.Φ.Η στον Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 19.500€.

Συγκεκριμένα, επιβλήθηκε στην επιχείρηση διοικητικό πρόστιμο ύψους 10.000€ για την καθ’ υποτροπή μη τήρηση της υποχρέωσης συμπλήρωσης ερωτηματολογίων εργαζομένων στη μονάδα καθώς και για μη καταγραφή θερμομέτρησης εργαζόμενης σε νυχτερινή βάρδια για οκτώ (8) ημέρες τον μήνα Φεβρουάριο. Επιπροσθέτως επιβλήθηκε πρόστιμο 3.000€ διότι κατελήφθη να μην τηρεί την υποχρέωση διενέργειας περιοδικών εργαστηριακών ελέγχων είτε με τη μέθοδο rapid test είτε με τη μέθοδο PCR στους εργαζόμενους της μονάδας. Επιπλέον επιβλήθηκε πρόστιμο συνολικού ύψους 6.500€ σε δεκατρείς (13) εργαζομένους (13x500€) διότι κατελήφθησαν να μην τηρούν την υποχρέωση διενέργειας περιοδικών εργαστηριακών ελέγχων (ανά πέντε ημέρες) είτε με τη μέθοδο rapid test είτε με τη μέθοδο PCR.