Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

μπάνερ με τίτλο ετήσιες δηλώσεις

ΕΤΗΣΙΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι από 01.01.2024 έως και 31.01.2024 υποβάλλονται οι ετήσιες δηλώσεις των εκπροσώπων συμφερόντων που αναφέρονται στις δραστηριότητες επιρροής που ασκήθηκαν το έτος 2023 (01.01.2023-31.12.2023). Σε περίπτωση μη πραγματοποίησης δραστηριοτήτων επιρροής, υποβάλλεται μηδενική δήλωση.

Η υποβολή της ετήσιας δήλωσης πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας https://lobbying.aead.gr