Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

μπάνερ με τίτλο ετήσιες δηλώσεις

ΕΤΗΣΙΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

Η πλατφόρμα του Μητρώου Διαφάνειας θα είναι προσωρινά διαθέσιμη έως και τις 29/2/2024 για την υποβολή ετήσιων δηλώσεων εκπροσώπων συμφερόντων.