Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

μπάνερ με τίτλο ετήσιες δηλώσεις

Η πλατφόρμα του Μητρώου Διαφάνειας θα είναι προσωρινά διαθέσιμη έως και τις 28/6/2024 για την υποβολή ετήσιων δηλώσεων θεσμικών φορέων.