Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

μπάνερ με τίτλο ετήσιες δηλώσεις

Σας ενημερώνουμε ότι από 01.05.2024 έως και 31.05.2024 υποβάλλονται οι ετήσιες δηλώσεις των θεσμικών φορέων ως αποδέκτες δραστηριοτήτων επιρροής από εκπροσώπους συμφερόντων κατά το έτος 2023 (01.01.2023-31.12.2023).

Σε περίπτωση μη υποβολής ετήσιας δήλωσης από τον θεσμικό φορέα τεκμαίρεται η μη πραγματοποίηση επικοινωνίας με εκπρόσωπο συμφερόντων.

Η υποβολή της ετήσιας δήλωσης πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας https://lobbying.aead.gr/, πατώντας  «σύνδεση θεσμικού φορέα» και προβαίνοντας σε όλες τις περαιτέρω ενέργειες.»