Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Banner Public Procurement.jpg1


Έπειτα από ενημέρωση της Υπηρεσίας Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάλληλος της ΕΑΔ (Φουντουκίδης Ιωάννης, Επιθεωρητής Ελεγκτής, Περιφερειακή Υπηρεσία Θεσσαλονίκης) αναδείχθηκε νικητής για εργασία που υπέβαλε στο διαγωνισμό: Ted Ambassador Award (https://simap.ted.europa.eu/web/simap/ted-ambassador-award).
Η εργασία με τίτλο: "Analyzing the Competition in Public Procurement Procedures using Graph Analytics" που εκπονήθηκε στο πλαίσιο της διδακτορικής του διατριβής υποβλήθηκε προς αξιολόγηση στο διαγωνισμό που διεξήχθη από την Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) στο πλαίσιο της Προπαρασκευαστικής Δράσης για τη «Διαφάνεια στις δημόσιες συμβάσεις».
Ο διαγωνισμός ήταν ανοικτός σε αιτήσεις από ειδικούς στις δημόσιες προμήθειες σε όλο τον κόσμο. Η  Ε.Ε. γνωστοποίησε στον συμμετέχοντα τη διάκρισή του ως νικητή στην κατηγορία "Διαφάνεια στις δημόσιες συμβάσεις".
Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων βρίσκεται διαθέσιμη στον ακόλουθο σύνδεσμο:https://simap.ted.europa.eu/web/simap/ted-ambassador-award-winners?pk_campaign=HH_announcement&pk_medium=li.
Οι νικητές τιμήθηκαν με τον τίτλο "Ted Ambassador" και τα ονόματά τους θα συμπεριληφθούν σε έναν διαδικτυακό κατάλογο μελετών υψηλής ποιότητας που στοχεύουν στην προώθηση ανταλλαγής γνώσεων και καινοτομίας στις δημόσιες συμβάσεις, καθιστώντας τις πιο αποτελεσματικές, πιο πράσινες και πιο διαφανείς.

Η βράβευση των νικητών θα γίνει σε ειδική εκδήλωση (Public Procurement Data Superpowers - Transparency in public procurement – The rise and rise of artificial intelligence) που θα διεξαχθεί στις 29 & 30 Απριλίου στις Βρυξέλλες.