Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Γιατί να εγγραφείτε; 

Ποιοι έχουν δικαίωμα εγγραφής στο Δίκτυο Εσωτερικών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης;

Τρόπος εγγραφής

 

Αίτημα εγγραφής στο Δίκτυο Εσωτερικών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης


Όλα τα στοιχεία με * είναι υποχρεωτικό να συμπληρωθούν
Η πράξη Ανάρτησης στη Διαύγεια (ΑΔΑ) για την τοποθέτησή σας στην Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου

 


Γιατί να εγγραφείτε;

Με την εγγραφή σας στο Δίκτυο μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε μία ευρεία γκάμα πηγών και πληροφοριών που αφορούν τόσο στο Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου (Internal Control System) όσο και τη λειτουργία του Εσωτερικού Ελέγχου, καθώς και σε χρήσιμα αρχεία σχετικά με:

  • Θεσμικό Πλαίσιο (Νόμοι, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις)
  • Εργαλεία Εσωτερικού Ελέγχου-Καλές Πρακτικές (εγχειρίδια ελέγχου, Κώδικες Δεοντολογίας
  • Κανονισμοί Εσωτερικής Λειτουργίας, πρότυπα, κλπ)
  • Μελέτες -Άρθρα

Τα μέλη του Δικτύου μπορούν να μετέχουν σε ένα διαδικτυακό χώρο συζήτησης (FORUM), για να επικοινωνούν για θέματα κοινού ενδιαφέροντος, να ανταλλάσσουν απόψεις και τεχνογνωσία, να επιλύουν απορίες και να θέτουν ερωτήματα για τις προκλήσεις αλλά και τις ευκαιρίες που αντιμετωπίζουν στις καθημερινές εργασίες τους αλλά και μοιράζονται καλές πρακτικές.
Στην πλατφόρμα θα αναρτώνται και δράσεις ευαισθητοποίησης σε θέματα εσωτερικού ελέγχου, καθώς και προγράμματα εκπαίδευσης και ανάπτυξης ικανοτήτων που διοργανώνει η ΕΑΔ ή άλλοι φορείς (π.χ. το ΕΚΔΔΑ).

 

Ποιοι έχουν δικαίωμα εγγραφής στο Δίκτυο Εσωτερικών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης;

Το Δίκτυο Εσωτερικών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης αποτελεί μια ενεργή πλατφόρμα επικοινωνίας και ανταλλαγής απόψεων κυρίως μεταξύ των στελεχών που υπηρετούν σε Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης

 

Τρόπος εγγραφής

Στην κεντρική Σελίδα της ΕΑΔ και αφού επιλέξετε το εικονίδιο Δίκτυο Εσωτερικών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης θα πρέπει να επιλέξετε «Υποβολή Αιτήματος Εγγραφής».

Θα πρέπει να συμπληρώσετε τη φόρμα εισάγοντας τα προσωπικά σας στοιχεία.

  1. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
  2. ΦΟΡΕΑΣ
  3. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ
  4. ΘΕΣΗ
  5. ΑΔΑ (ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ) ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
  6. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ E-MAIL)

Πατώντας υποβολή θα εμφανιστεί το παρακάτω μήνυμα:
«Η υποβολή του αιτήματός σας ολοκληρώθηκε επιτυχώς. Το αίτημά εγγραφής σας στο Δίκτυο θα πρέπει να εγκριθεί. Όταν η διαδικασία έγκρισης ολοκληρωθεί θα λάβετε στο mail σας τους κωδικούς πρόσβασης.»