Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού του Ειδ. Φορέα: 1007-803-0000000 «Δαπάνες της Ανεξάρτητης Αρχής “Εθνική Αρχή Διαφάνειας” που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών» κατά την περίοδο 1.1.2020-31.8.2020.

https://aead.gr/images/budget/EADDiayg2008.pdf

https://aead.gr/images/budget/EADDiayg2008.xls