Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού του Ειδ. Φορέα: 1007-803-0000000 "Δαπάνες της Ανεξάρτητης Αρχής “Εθνική Αρχή Διαφάνειας” που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών κατά την περίοδο 01.01.2022-31.08.2022»

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού ΕΑΔ (αρχείο pdf)
Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού ΕΑΔ (αρχείο excel)