Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

binis

Ο Άγγελος Μπίνης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1974. Είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.), κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (LL.M.) από το Πανεπιστήμιο του Bristol (Η.Β.) και υποψήφιος διδάκτωρ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Ε.Κ.Π.Α. με θέμα διατριβής: «Εσωτερικός έλεγχος στοv δημόσιο τομέα και δημοκρατική λογοδοσία».

Το 2001 προσελήφθη, μετά από γραπτό διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π., στο Υπουργείο Εξωτερικών. Από το 2004 μέχρι το 2006 φοίτησε στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και στο πλαίσιο της άσκησής του τοποθετήθηκε στο Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Ε.Δ.Δ.). Με την αποφοίτησή του από την Ε.Σ.Δ.Δ.Α., επέλεξε να διοριστεί στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Γ.Λ.Κ.), όπου αρχικά υπηρέτησε ως ελεγκτής σε Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) και στη συνέχεια στην Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων από την Ε.Ε. Προγραμμάτων (Ε.Δ.ΕΛ.). Από το 2007 μέχρι το 2014 υπηρέτησε στο Σώμα Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.), αρχικά ως Βοηθός Επιθεωρητής-Ελεγκτής, στη συνέχεια ως Επιθεωρητής-Ελεγκτής και τέλος, ως Προϊστάμενος Επιθεωρητής. Τον Μάρτιο του 2014 αποσπάστηκε στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.), όπου υπηρέτησε μέχρι και τον Αύγουστο του 2015.

Την περίδο 2015-2019 εργάστηκε, κατόπιν διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας, ως Σύμβουλος-Αναλυτής (Policy Analyst-Portfolio Manager) σε θέματα διαφάνειας και καταπολέμησης της διαφθοράς στον Ο.Ο.Σ.Α., στη Διεύθυνση Δημόσιας Διακυβέρνησης/Μονάδα Ακεραιότητας του Δημοσίου Τομέα. Έχει δουλέψει ως επικεφαλής ή ως μέλος ομάδας έργου σε αποστολές για την ενίσχυση της διαφάνειας και της ακεραιότητας στην Ευρώπη (Σλοβακία, Ιταλία, Γερμανία, Ελλάδα), στη Λατινική Αμερική (Μεξικό, Περού, Κολομβία, Αργεντινή, Χιλή, Βραζιλία), στη Βόρεια Αφρική & Μέση Ανατολή (Τυνησία, Μαρόκο, Αλγερία, Αίγυπτος, Λίβανος, Ιορδανία, Παλαιστίνη, Κουβέιτ, Κατάρ, Μπαχρέιν, Ομάν) και στην Ασία (Καζακστάν, Ταϊλάνδη, Ινδονησία).

Είναι ο κύριος συντάκτης (lead author) ή έχει συντάξει από κοινού με άλλους διεθνείς εμπειρογνώμονες περισσότερες από 25 δημοσιεύσεις (reviews, reports, manuals) του Ο.Ο.Σ.Α. για θέματα διαφάνειας, ακεραιότητας, εσωτερικού ελέγχου και καταπολέμησης της διαφθοράς στην αγγλική και τη γαλλική γλώσσα, ενώ κάποιες από αυτές τις δημοσιεύσεις έχουν μεταφραστεί στην ισπανική και την αραβική γλώσσα. Ήταν, επίσης, βασικό μέλος της ομάδας εκπόνησης της Σύστασης του Συμβουλίου του Ο.Ο.Σ.Α. για τη Δημόσια Ακεραιότητα (2017).

Στο πλαίσιο της επαγγελματικής του δραστηριότητας έχει διοργανώσει και ηγηθεί πολλών δράσεων επιμόρφωσης και αναβάθμισης των δεξιοτήτων ανώτερων στελεχών του δημοσίου, ερευνητών, ελεγκτών και επιθεωρητών, προερχόμενων από 35 διαφορετικές χώρες μέλη και μη μέλη του Ο.Ο.Σ.Α., ενώ έχει συμμετάσχει ως βασικός ομιλητής σε διεθνή συνέδρια και ημερίδες.

Το επιστημονικό του ενδιαφέρον και η επαγγελματική του ενασχόληση επικεντρώνονται σε θέματα ανάπτυξης και αξιολόγησης πλαισίων και πολιτικών δημόσιας ακεραιότητας και καταπολέμησης της διαφθοράς. Ειδικότερα ασχολείται με την αξιολόγηση Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου (Internal Control Systems), Πλαισίων Καταπολέμησης της Απάτης (Anti-Fraud Frameworks) λειτουργιών Διαχείρισης Κινδύνων Διαφθοράς (Corruption Risk Management) και Εσωτερικού Ελέγχου (Internal Audit). Επίσης, έχει εκτεταμένη εμπειρία σε θέματα δημοσίων συμβάσεων, Ο.Τ.Α., υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας, κρατικών πλαισίων για ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις, εταιρικής διακυβέρνησης, μεταρρύθμισης δημόσιου τομέα, διοίκησης και αξιολόγησης δημόσιων οργανισμών.

Έχει συνεργαστεί με πολλούς διεθνείς οργανισμούς και εθνικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταρρύθμισης του δημοσίου τομέα και της καταπολέμησης της διαφθοράς (Council of Europe, GRECO, UNODC, UNDP, FATF, Arab Anti-Corruption and Integrity Network/ACINET, World Bank, IMF, Expertise France, GIZ, US Department of State, USAID, Fundación Internacional Y Para Iberoamérica De Admón Y Políticas Públicas/FIIAPP, UK Foreign Office κ.ά.).

Είναι κάτοχος των επαγγελματικών πιστοποιήσεων Certified Internal Auditor (CIA) και Certified Government Auditing Professional (CGAP) από το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (IIA USA) και Certified Fraud Examiner (CFE) από την Ένωση Πιστοποιημένων Ερευνητών κατά της Απάτης (ACFE USA).

Γνωρίζει άριστα την αγγλική και τη γαλλική γλώσσα και έχει βασική γνώση της γερμανικής γλώσσας.

Είναι παντρεμένος και έχει δύο παιδιά.

 

Δημοσιεύσεις (ενδεικτικά):

 1. OECD (2019), Revue du système de passation des marchés publics en Algérie: Vers un système efficient, ouvert et inclusif, Examens de l'OCDE sur la gouvernance publique, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/49802cd0-fr

 2. OECD (2019), Tackling Fraud and Corruption Risks in the Slovak Republic: A Strategy with Key Actions for the European Structural and Investment Funds, OECD Public Governance Reviews, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/6b8da11a-en

 3. OECD (2019), Stratégie de Management des Risques dans les Marchés Publics en Tunisie, https://www.oecd.org/gov/public-procurement/publications/strat%C3%A9gie-management-des-risques-march%C3%A9s-publics-tunisie.pdf

 4. OECD (2018), Εγχειρίδιο Εσωτερικού Ελέγχου για την ελληνική δημόσια διοίκηση, oecd

 5. OECD (2018), technical report on whistleblower protection in the public sector, oecd

 6. OECD (2018), guidelines for reporting misconduct in the public sector, oecd

 7. OECD (2018), technical report on improving the legar and practical framework for integrity in political finance in Greece, oecd

 8. OECD (2017), OECD Integrity Review of Colombia: Investing in Integrity for Peace and Prosperity, OECD Public Governance Reviews, OECD Publishing, Paris,https://doi.org/10.1787/9789264278325-en.

 9. OECD (2017), Preventing Policy Capture: Integrity in Public Decision Making, OECD Public Governance Reviews, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/9789264065239-en

 10. OECD (2017), OECD Integrity Review of Peru: Enhancing Public Sector Integrity for Inclusive Growth, OECD Public Governance Reviews, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/9789264271029-en

 11. OECD (2017), Mexico's National Auditing System: Strengthening Accountable Governance, OECD Public Governance Reviews, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/9789264264748-en

 12. OECD (2017), Public Procurement Review of Mexico's PEMEX: Adapting to Change in the Oil Industry, OECD Public Governance Reviews, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/9789264268555-en.

 13. OECD (2016), Internal Control and Risk Management for Public Integrity in the Middle East and North Africa, OECD Public Governance Reviews, Paris, https://www.oecd.org/gov/ethics/corruption-risksinternal-control-mena.pdf

 14. OECD (2016), Supreme Audit Institutions and Good Governance: Oversight, Insight and Foresight, OECD Public Governance Reviews, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/9789264263871-en