Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Θέμα: ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΑΜΚΑ

Σε συνέχεια της υπ΄ αριθμ. πρωτ. : 320/07.01.2020 καταγγελίας που περιήλθε στην υπηρεσία μας αναφορικά με τη δυνατότητα εμβολιασμού πολιτών που δεν διαθέτουν ΑΜΚΑ, σας γνωρίζουμε ότι μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας  «emvolio.gov.gr»  οι πολίτες που ανήκουν στην τρέχουσα εμβολιαστική περίοδο και δεν έχουν ΑΜΚΑ ή ο αριθμός ΑΜΚΑ τους δεν μπορεί να αναγνωριστεί από το  σύστημα, μεταβαίνουν στην  σελίδα  «Αίτηση εξέτασης στοιχείων»  (emvolio.gov.gr/aitisi). Κατόπιν  συμπλήρωσης όλων των  απαραίτητων πεδίων (δίνεται η δυνατότητα  επιλογής ως εγγράφου ταυτοποίησης, πλέον  της αστυνομικής ταυτότητας, του διαβατηρίου και της ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης) και  επιλογής της υποβολής, αποστέλλεται  αίτημα για  εξέταση από αρμόδια επιτροπή. Κατόπιν  εξέτασης του  αιτήματος, και βάσει της  απόφασης της αρμόδιας  επιτροπής, θα δοθεί δυνατότητα στους συγκεκριμένους πολίτες να  συνδεθούν στην  πλατφόρμα  emvolio.gov.gr  και να προγραμματίσουν το ραντεβού τους.

Στον οδηγό χρήσης της εφαρμογής, ο οποίος επισυνάπτεται προς διευκόλυνση σας, περιγράφεται λεπτομερώς η διαδικασία αίτησης εξέτασης στοιχείων σε περίπτωση μη ύπαρξης ΑΜΚΑ σε πολίτη (σελ. 11).

Ως εκ τούτου, θα ακολουθείται από τους πολίτες που δεν διαθέτουν ΑΜΚΑ, η προαναφερθείσα προβλεπόμενη διαδικασία προκειμένου να συνδεθούν στην πλατφόρμα emvolio.gov.gr και να προγραμματίσουν το ραντεβού τους.