Η ΕΑΔ εξετάζει Καταγγελίες ή Αναφορές που αφορούν σε θέματα:

  • έκδοσης και χρήσης βεβαιώσεων εμβολιασμού κατά της COVID-19

  • έκδοσης και χρήσης βεβαιώσεων διαγνωστικών ελέγχων COVID-19

Οι καταγγελίες ή οι αναφορές υποβάλλονται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου emvolio-testcovid19@aead.gr ή στα τηλέφωνα 210 3480907 και 210 3480891.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ