Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Η ΕΑΔ εξετάζει Καταγγελίες ή Αναφορές που αφορούν σε θέματα:

  • έκδοσης και χρήσης βεβαιώσεων εμβολιασμού κατά της COVID-19

  • έκδοσης και χρήσης βεβαιώσεων διαγνωστικών ελέγχων COVID-19

Οι καταγγελίες ή οι αναφορές υποβάλλονται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου emvolio-testcovid19@aead.gr ή στο τηλέφωνο 213 1310505.

 

Με την υποβολή επώνυμης καταγγελίας, δύναται να γνωστοποιηθούν στο καταγγελλόμενο πρόσωπο, εφόσον ζητηθούν από αυτό, τα δηλωθέντα από εσάς προσωπικά σας στοιχεία, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων. (Απόφαση ΑΠΔΠΧ 73/2010).

Εάν επιθυμείτε τη μη γνωστοποίηση των στοιχείων σας, έχετε τη δυνατότητα:

Α) να υποβάλλετε επώνυμη καταγγελία, εκθέτοντας στη παρούσα ηλεκτρονική πλατφόρμα, σαφώς και ορισμένα, τους λόγους που δικαιολογούν την ικανοποίηση αυτού του αιτήματος (μη γνωστοποίηση δεδομένων), ώστε τούτο να εξετάζεται επικαίρως από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Στην περίπτωση που δεν κριθεί επαρκής ο λόγος μη γνωστοποίησης των δεδομένων σας, αυτά δύναται να γνωστοποιηθούν στο καταγγελλόμενο πρόσωπο, εφόσον ζητηθούν από αυτό, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων.

Β) να υποβάλλετε την καταγγελία ανώνυμα (μη υποβολή στοιχείων ταυτοποίησης). Στην περίπτωση αυτή δεν θα έχετε τη  δυνατότητα να παρακολουθήσετε την πορεία της καταγγελίας σας.