Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

EAD AADE 768px 1


Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ) υπέγραψαν ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής και η Αναπληρώτρια του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, Αλεξάνδρα Ρογκάκου.

Το Πρωτόκολλο Συνεργασίας, για την ενίσχυση της λογοδοσίας και της διαφάνειας, προβλέπει:

  • διαρκή επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσίας με σημεία επαφής για τον συντονισμό μεταξύ των δυο φορέων στα πεδία του εσωτερικού ελέγχου, της ακεραιότητας, της διαφάνειας και της διαχείρισης κινδύνων διαφθοράς και απάτης, καθώς και της προστασίας προσωπικών δεδομένων.
  • κατάρτιση σχεδίου δράσης για την ενίσχυση της διαφάνειας και της ακεραιότητας των Υπηρεσιών για την περίοδο 2023-2025.

Δελτίο Τύπου