Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

mnimonio EAD PanAigaiou 768px 1


Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν την Τρίτη 27.09.2022 η Αναπληρώτρια Διοικήτρια της ΕΑΔ και Επικεφαλής της Μονάδας Επιθεωρήσεων και Ελέγχων κα Αλεξάνδρα Ρογκάκου με την Πρυτάνισσα Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αιγαίου Καθηγήτρια Χρυσή Βιτσιλάκη. Αντικείμενο του μνημονίου είναι η παροχή τεχνογνωσίας και συμβουλευτικών υπηρεσιών από την ΕΑΔ σε θέματα εσωτερικού ελέγχου και ενίσχυσης των μηχανισμών ακεραιότητας. 


 Δελτίο Τύπου