Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Mnimonio EAD ADPDX 768px 1


Mνημόνιο συνεργασίας της Αρχής Προστασίας Δεδομένων με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας

Υπογράφηκε, στις 19 Μαΐου 2023, Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, από τον Πρόεδρο της Αρχής, κύριο Κωνσταντίνο Μενουδάκο και την Αναπληρώτρια Διοικήτρια της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, κυρία Αλεξάνδρα Ρογκάκου.

Οι δύο Αρχές συμφώνησαν στην ανάπτυξη στενότερων δεσμών μεταξύ τους, μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών, τεχνογνωσίας και αξιοποίησης των γνώσεων και της εμπειρίας τους προς όφελος των πολιτών, της οικονομίας και εν γένει του δημοσίου συμφέροντος, με παράλληλη διασφάλιση των ελευθεριών και δικαιωμάτων του ατόμου και ιδίως της προστασίας δεδομένων.


Δελτίο Τύπου