Επιλέξτε τη γλώσσα σας

EAD e EFKA 20 7 2021 768x432 1

Μνημόνιο συνεργασίας, για την ενίσχυση της Διαφάνειας και την βελτίωση της λειτουργίας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου (Internal Control System) στον e-ΕΦΚΑ υπέγραψαν ο Διοικητής του e-ΕΦΚΑ Παναγιώτης Δουφεξής και ο Διοικητής της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ) , κ. Άγγελος Μπίνης, παρουσία του αρμόδιου υποδιοικητή κ. Αλέξανδρου Βαρβέρη.

Το Μνημόνιο αποσκοπεί σε μια πολυεπίπεδη συνεργασία για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την υλοποίηση ενός τριετούς Προγράμματος Εφαρμογής των μηχανισμών και επιμέρους στοιχείων του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου (Internal Control System) στον e-ΕΦΚΑ ιδίως ως προς την οργάνωση της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου και Ελέγχου Εσωτερικών Υποθέσεων και την αποτελεσματικότερη λειτουργία της.Δελτίο Τύπου