Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

EAD DEH Mnimonio 768px 1


Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν ο Διοικητής της ΕΑΔ, κ. Αγγελος Μπίνης με τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα  Σύμβουλο της ΔΕΗ, κ.  Γιώργο Στάσση. Σκοπός του μνημονίου είναι η συνεργασία για την ανταλλαγή πληροφοριών και στοιχείων για την ανάπτυξη και εμπέδωση βέλτιστων πρακτικών, ενίσχυσης της ακεραιότητας, της λογοδοσίας και της καταπολέμησης της διαφθοράς. Όπως ανέφερε ο κ.  Α. Μπίνης  «Υπογράψαμε σήμερα με τον κ Στάσση, το περίγραμμα της συνεργασίας μας για την περαιτέρω ενδυνάμωση των μηχανισμών και των διαδικασιών του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, διαφάνειας και λογοδοσίας της ΔΕΗ ΑΕ και των συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών.

Η συνεργασία αυτή θα επικεντρωθεί σε τομείς όπως η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και μεθοδολογικών εργαλείων μεταξύ της ΕΑΔ και της Διεύθυνσης Κανονιστικής Συμμόρφωσης της ΔΕΗ ΑΕ, η ανάπτυξη εργαλείων αξιολόγησης του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος για τη διαχείριση κινδύνων ακεραιότητας, καθώς και η οργάνωση ημερίδων ευαισθητοποίησης για θέματα ακεραιότητας και εσωτερικού ελέγχου, διαδικτυακών σεμιναρίων (webinars) και εκπαιδευτικών εργαστηρίων  (workshops) για το προσωπικό και τα στελέχη της ΔΕΗ ΑΕ».


Δελτίο Τύπου


 Stassis Binis 2 1

MoU DEH EAD