Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

 EAD HDB 768px 1


Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα-HDB και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας

Μια σημαντική εταιρική συμφωνία που αποσκοπεί σε μια πολυεπίπεδη συνεργασία μεταξύ των δυο φορέων που περιλαμβάνει την επικαιροποίηση του Κώδικα Ηθικής & Δεοντολογίας των στελεχών της HDB, την ανάπτυξη Πολιτικών Ακεραιότητας (π.χ. πολιτική για την αποφυγή φαινομένων σύγκρουσης συμφερόντων) καθώς και την παροχή τεχνογνωσίας για την προστασία των αναφερόντων μέσω της δημιουργίας εσωτερικού διαύλου αναφοράς.

Επόμενο στάδιο είναι οι εκπαιδευτικές δράσεις με στόχο την ευαισθητοποίηση του Προσωπικού της HDB σε θέματα ακεραιότητας και εσωτερικού ελέγχου.

Περισσότερες πληροφορίες στο αναλυτικό ΔΤ.


 Δελτίο Τύπου