Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

EAD NAT 768px 1


Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν ο Διοικητής της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας κ. Αγγελος Μπίνης με τον Διοικητή του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου ΝΑΤ κ. Κωνσταντίνο Τσαγκαρόπουλο. Στόχος της στενής συνεργασίας του ΝΑΤ με την ΕΑΔ είναι η  ανάπτυξη και εμπέδωση των βέλτιστων πρακτικών που ενισχύουν την ακεραιότητα, τη λογοδοσία και την υπευθυνότητα ενώ ταυτόχρονα καταπολεμούν και περιορίζουν κάθε πιθανή εστία διαφθοράς. 


Δελτίο Τύπου