Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) προειδοποιεί για μία τρέχουσα διαδικτυακή απάτη μέσω της αποστολής παραπλανητικού μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (phishing) με φαινομενικό αποστολέα την OLAF. Ο παραλήπτης αυτού του μηνύματος πρέπει οπωσδήποτε να μην απαντήσει στο μήνυμα αυτό, να μην ακολουθήσει τυχόν συνδέσμους που περιέχονται σε αυτό και να αποφύγει να αποκαλύψει προσωπικές του πληροφορίες.

Η συγκεκριμένη κακόβουλη ενέργεια χρησιμοποιεί το λογότυπο και τις ταυτότητες υπαλλήλων της OLAF. Ωστόσο, υπάρχουν αρκετά σημεία που αποκαλύπτουν ότι πρόκειται για ηλεκτρονική απάτη. Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τα συνημμένα τους περιλαμβάνουν μία παλιά έκδοση του λογότυπου της OLAF σε συνδυασμό με το καινούργιο λογότυπο στο ίδιο μήνυμα.

Το παλιό και το νέο λογότυπο της OLAF:

olaf new vs old logo

Επιπλέον, τα μηνύματα αυτά αποστέλλονται από μια ψευδή διεύθυνση αλληλογραφίας (olaf-europa.eu). Επισημαίνεται ότι όλες οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συμπεριλαμβανομένων των διευθύνσεων της OLAF, είναι εύκολα αναγνωρίσιμες ως γνήσιες, επειδή όλες καταλήγουν στο ec.europa.eu .