Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

NSLTR 16 02 24 31 03 24 768px1


Διαβάστε στο νέο ενημερωτικό δελτίο (newsletter) της ΕΑΔ:
https://tinyurl.com/53unmazd

Κύρια άρθρα:

  • Εκπροσώπηση της Ελλάδας από την ΕΑΔ στο Global Anti-Corruption & Integrity Forum 2024 – Θετική αξιολόγηση της χώρας στην Έκθεση του ΟΟΣΑ
  • Ο Διαγωνισμός Μαθητικής Δημιουργίας «Ηγέτες Ακεραιότητας του Αύριο» που διοργανώνει κάθε δυο χρόνια η ΕΑΔ εντάχθηκε στον Οδηγό με τις πλέον καλές πρακτικές διεθνώς για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς
  • Έλεγχος της ΕΑΔ για τις χρεώσεις κλινικών σε ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ
  • Έλεγχος λειτουργίας του πανελλαδικού συστήματος Ανακύκλωσης Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών
  • Συνέδριο (23.04.24) της ΕΑΔ σε συνεργασία με τον ΟΟΣΑ με θέμα «Σύγκρουση Συμφερόντων & Ακεραιότητα στον Δημόσιο Τομέα: Αποτυπώνοντας το ΄Σήμερα΄- Σχεδιάζοντας το ‘Αύριο’» https://tinyurl.com/rpnhzy5v
  • Webinar (24.04.24) της ΕΑΔ με θέμα «Ελεγκτική Διαδικασία & Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)»  https://tinyurl.com/ys3yzppx
  • Η Πλατφόρμα Whistleblowing της ΕΑΔ στο Αποθετήριο Πρακτικών Καινοτομίας του Δημόσιου Τομέα   https://tinyurl.com/5ucj3a5e
  • Παράταση μέχρι 31.08.24 της Εικαστικής Έκθεσης «Όχι στη βία, ναι στη φιλία. Κάνε block στον εκφοβισμό» που συνδιοργανώνει η ΕΑΔ και η Βουλή στο Δημόσιο Καπνεργοστάσιο λόγω αυξημένου ενδιαφέροντος  https://tinyurl.com/7t6d54da

Εγγραφείτε στο Newsletter της Αρχής ώστε να λαμβάνετε ενημερώσεις για τα νέα και τις εκδηλώσεις της ΕΑΔ:

https://aead.gr/newsletter-sub


Ακολουθήστε μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

Facebook: https://www.facebook.com/NatTransparAuth/

Instagram: https://www.instagram.com/nationaltransparencyauthority/

Twitter: https://twitter.com/NatTransparAuth

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/hellenic-nta


Σημείωση περί πνευματικών δικαιωμάτων

Το συγκεκριμένο υλικό (βίντεο & παρουσιάσεις) στο σύνολό του, συμπεριλαμβανομένων των πλάνων, των κειμένων, των γραφημάτων, της διάταξης και του σχεδιασμού, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.) και προστατεύεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις εθνικής, ευρωπαϊκής ή διεθνούς νομοθεσίας. Διατίθεται ελεύθερα στο κοινό για κάθε σύννομη χρήση, ιδίως όταν αυτή αποβλέπει στην επιμόρφωση και στην προώθηση της διαφάνειας και της ακεραιότητας, με την προϋπόθεση ότι σε περίπτωση αναπαραγωγής και οποιασδήποτε χρήσης του περιεχομένου της έκδοσης, είτε στο σύνολό του, είτε τμηματικά, θα συνοδεύεται απαραίτητα από ευκρινή και διακριτή αναφορά στην πηγή προέλευσής του, ήτοι την Ε.Α.Δ., με τρόπο ακριβή, σαφή και μη παραπλανητικό. Το συγκεκριμένο υλικό (βίντεο & παρουσιάσεις) δεν επιτρέπεται να τροποποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο ούτε και να αποτελέσει αντικείμενο εμπορικής εκμετάλλευσης. Η ΕΑΔ ως αποκλειστικός και μοναδικός κύριος της εν λόγω έκδοσης δύναται κατά την κρίση της να προβαίνει σε αλλαγές του περιεχομένου αυτού, χωρίς σχετική ειδοποίηση.

Για οποιοδήποτε ερώτημα που άπτεται της πνευματικής ιδιοκτησίας της Ε.Α.Δ. επί του συγκεκριμένο υλικού (βίντεο & παρουσιάσεις), μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Γενική Διεύθυνση Εyαισθητοποίησης & Δράσεων με την Κοινωνία της ΕΑΔ στο: gde@aead.gr